Tjåhkanin diededáhtek

Iektu tjåhkanij Divtasvuona åvddånammadus diehtojuohkem- ja ságastallamtjåhkanibmáj gånnå ságastin suohkana økonomija birra, ådå suohkanpána birra ja ietjá prinsihpalasj ássjij birra, diedet suohkana háldadus.

Tjåhkanibme ij lim almulattjat diededuvvam gånnåk dagu suohkana næhttabielen, vájku suohkanláhka gájbbet tjåhkanime álmmukválljidum ásadusájn galggi diededuvvat åvddål.