Titusener masaier tvangflyttes fra sine hjem

– Det er alvorlig at rikfolk fra Dubai har kjøpt opp landområdene til urbefolkningen i Tanzania.

Studiogjest på Ođđasat

Gunhild Berit Sara Buljo var gjest på Ođđasat onsdag hvor hun fortalte hvor alvorlig situasjonen for masaiene er i dag.

Gunhild Berit Sara Buljo eller "Mama Sara", som urbefolkningen i Tanzania kaller henne, er bekymret for folket som ligger hennes hjerte nærmest.

Se video av Mama Sara med norsk tekst: Ođđasat 19.11

– Jeg har vært i kontakt med masaiene tidligere i dag som forteller at de venter på en minister og han som skal offentliggjøre tvangsflytting, sier Mama Sara.

Samekvinnen har bygget opp skoler i Loliondo-området i Nord-Tanzania i Afrika, og har brukt mye av sin tid og penger for å hjelpe masaiene.

Titusener masaier mister sitt hjem

Myndighetene har gitt beskjed om at ca. 40 000 masaier må forlate området før nyttår siden området er kjøpt opp av andre. Ortello business Corporation, med tilknytning til kongefamilien i Dubai, har kjøpt opp landområdene.

«Mama Sara» bekymrer da rikfolk har kjøpt opp landområdene til Tanzanias urbefolkning.

Videoreporter Liv Inger Somby. Redigert av Ingvill Sunnby

Se video av masaiene med norsk tekst: Ođđasat 19.11

Vil bruke masaienes områder til safariturer for de rike

De nye eierne ønsker å bruke landområdene til fornøyelser. De vil tilby jakt- og safariturer for de rike.

De nye eierne tilbydde en billion Tanzania shilling eller 4,1 millioner kroner for området.

Skolene som Gunhild Berit Sara Buljo har bygget vil ikke bli direkte berørt, siden de er utenfor arabernes fremtidige lekegrind.

– Men dette berører de fattigste barna som bor langt unna tettstedet Loliondo. Det berører de masaiene som har bodd i de områdene i flere generasjoner, sier Mama Sara.

Loliondo-området er om lag 1500km2, og er omtrent like stort som Kautokeino og Karasjok kommuner til sammen.

To millioner underskrifter i mot tvangsflyttingen

Masaiorganisasjonen PINGO melder at folk har mistet motet. De har verken penger eller krefter nok til å kjempe i mot tvangsflyttingen.

Det forventes at internasjonale krefter settes i gang for å hjelpe masaifolket.

Til nå har omlag to millioner skrevet under i en underskriftsaksjon mot tvangsflyttingen.

– Jeg frykter at masaiene blir truet til taushet. Selv jeg må passe på hva jeg sier til dere, sier Gunhild Berit Sara Buljo.

Hun holder på å planlegge en tur tilbake til Tanzania for å hjelpe masaiene.

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21