To menn tiltalt for å ha slept en annen med bil

To menn fra Øst-Finnmark er tiltalt for å ha bundet fast en annen til en bil, og kjørt avgårde.

Tiltalt for legemsbeskadelse
Foto: Privat

Politimesteren i Øst-Finnmark har satt to menn under tiltale for å ha slått en annen mannsperson i hodet, slik at han besvimte. Hendelsen skal ha skjedd i mars 2012, i Nesseby.

Mennene skal deretter ha bundet han fast til en bil med lastestropp, og kjørt avgårde mot Varangerbotn med den fornærmede hengende etter bilen. Politet målte den gang en distanse på 2,5 kilometer.

Den fornærmede ble påført omfattende sårskader på ryggen, og måtte få behandling for sårskadene på sykehuset.

I tiltalebeslutningen heter det at Indre-Finnmark tingrett har reist tiltale for overtredelse straffelovens paragraf 229:

«for på en særlig smertevoldende måte, eller ved bruk av særlig farlig redskap eller under andre særdeles skjerpende omstendigheter, å ha skadet en annen på legeme. Ved avgjørelsen av om andre særdeles skjerpende omstendigheter foreligger skal det særlig legges vekt på om overtredelsen er begått av flere i felleskap, og om den har karakter av mishandling»

Rettssaken går for Indre-Finnmark tingrett i slutten av september.