Tillater vannkraftutbygging

Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) gir løyve til Grøndalselva og Nedre Skorovasselva kraftverk i kommunene Namsskogan og Grong i Nord-Trøndelag. Området ligger innenfor Østre Namdal reinbeitedistrikt. De to kraftverkene vil kunne produsere nok strøm til 1.900 husstander i året. Grøndalstjønna, Sandåa og NVE avslo derimot å gi løyve til Øvre Skorovasselva kraftverk i Namsskogan kommune.