Fikk nordisk samisk språkpris

Divvun og Giellatekno ved UiT, og Aleksandra Andrejevna Antonova og Nina Jeliseevna Afanasjeva, som jobber med kildinsamisk, tildeles den nordiske samiske språkprisen Gollegiella for 2012.

Gollegiella-språkpris 2012

PRISUTDELING: Fra venstre Klemetti Näkkäläjärvi, president i Sametinget i Finland, Anna-Maja Henriksson, justisminister i Finland, Per Mikael Utsi, ordfører i Sametinget i Sverige, Rigmor Aaserud, fornyings, administrasjons- og kirkeminister i Norge, Trond Trosterud, leder for Giellatekno, Sjur Moshagen. leder for Divvun, Eskil Erlandsson, landsbygdsminister i Sverige og Egil Olli, sametingspresident i Norge.

Foto: Kenneth Hætta

Aleksandra Antonova

TILDELT: Aleksandra Antonova.

Foto: FAD

– Divvun og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø har tatt i bruk moderne teknologi i sine bestrebelser på å la samiske språkbrukere få samme muligheter og rettigheter som medlemmer av majoritetsspråkene til å utvikle både rettskrivnings- og retteprogrammer, veiledninger og ordbøker på nettet, heter det i begrunnelsen.

– Antonova og Afanasjeva representerer den eldre garde av språkaktivister, de som har har hatt som livsgjerning å øke statusen til språket gjennom ulike tiltak som det å skrive bøker, oversette til og fra samisk, og mellom de samiske språkene, i tillegg til å jobbe med ortografiske spørsmål, heter det.

Nina Afanasjeva

TILDELT: Nina Afanasjeva.

Foto: FAD

Nordisk samisk språkpris deles ut for femte gang høsten 2012 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo.

Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme det samiske språket.

To ulike tidsaldre

Statsråd Rigmor Aasrud ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Sametingspresident Egil Olli sender begge gratulasjoner til prisvinnerne.

– De to prisvinnende miljøene står på mange måter for to ulike tidsaldre i arbeidet for å fremme bruken av samisk. Et arbeid vi anser som meget viktig, uttaler statsråd Rigmor Aasrud.

Rigmor Aasrud

STATSRÅD: Rigmor Aasrud.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingspresident Egil Olli er svært stolt av Divvun-prosjektet, som i 2004 ble startet opp av Sametinget, og som 2011 ble overført til Universitetet i Tromsø.

– I løpet av prosjekttiden har Divvun utviklet fullverdige korrekturverktøy på nord-, lule- og sørsamisk. Jeg tror disse verktøyene er til stor hjelp for mange samisktalende som tidligere ikke har kunnet eller våget å skrive på sitt eget språk, sier president Egil Olli.

Peker framover
Harald Gaski

LEDER: Harald Gaski i bedømningskomiteen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leder i bedømningskomitéen, Harald Gaski, som selv er tidligere mottaker av Gollegiella-prisen, slutter seg til statsråd Aasruds uttalelse om at årets tildeling hedrer de som har jobbet for samisk språk gjennom bruk av tradisjonelle medier.

– Samtidig peker den framover mot nye utfordringer som de samiske språkene står overfor i datasamfunnet. Det er viktig at nettopp minoritetsspråkene er tidlig ute med spennende bruk av de nye mulighetene som åpner seg i vår nye mediehverdag. Det vil være den beste måten å gjøre samisk språk og kultur interessant for dagens og morgendagens unge, sier Harald Gaski, som til daglig er førsteamanuensis ved Institutt for kultur og litteratur ved Universitet i Tromsø.

– Hvorfor skal man gi prisen til en offentlig institusjon?

– Det er er selvfølgelig mennesker innenfor de offentlige institusjonene, og som har ytt en innsats langt større enn det man skulle forvente, sier Gaski.

Digital rødstrek

– Da vi startet med prosjektet var tanken å lage verktøy som norsk-, svensk- og finskspråklige anser som selvsagt på en datamaskin, men som samiskspråklige ikke har hatt, sier en glad Divvun-leder Sjur Moshagen.

– Å kunne skrive samisk og få melding når du skriver feil og få forslag til retting - et grunnleggende verktøy som gjør at man i det minste i vanlig tekstbehandling kan få samme støtte som i majoritetsspråkene.

En mor sa til oss at dette var det beste noen har gjort for hennes barn - å kunne bruke samisk i en digital verden

– Folk som ikke har lært seg å skrive samisk har gjerne vanskelig å begynne fordi de vet at mange andre er ute med rødstreken. Om rødstreken kommer fra datamaskinen og ingen andre ser den, er det med på å senke terskelen for å begynnne å skrive.

Takknemlig mor

Sjur Moshagen har fått gode tilbakemeldinger på korrekturverktøyet.

– Det aller viktigste for et språk er at det brukes muntlig, men slik samfunnsutviklingen går vil digitale hjelpemidler bli viktigere og viktigere. Språk utenfor digitale sammenhenger vil ikke bli brukt, og språk som ikke vil bli brukt dør ut. En mor sa til oss at dette var det beste noen har gjort for hennes barn - å kunne bruke samisk i en digital verden

– Hva er framtiden?

– Det er neste er at datamaskinen skal snakke samisk, sier professor Trond Trosterud, leder for Giellatekno.

Mange kandidater

Statsråd Aasrud uttaler videre at det er svært gledelig å se at juryen i år fikk inn mange gode forslag på kandidater til prisen.

– Forslagene dekker så å si alle de samiske språkområdene. Dette vitner om en stor interesse ikke bare for Gollegiella, men også for arbeidet med samisk språk.

Hør innslag (på samisk):

Utdelingen av Gollegiella skjedde i forbindelse med nordisk minister- og sametingspresidentmøte i Gamle Logen i Oslo fredag. Representanter fra UiT mottok prisen i dag, mens utenrikstjenesten i Murmansk vil bistå med den øvrige utdeling, opplyser Aasrud.

Tidligere vinnere

Korte nyheter

 • Máhcahit goavdása sápmái

  Dánmárkku kulturministtar lea mearridan máhcahit sápmái ja Kárášjoga Sámiid Vuorká Dávviriidda 300 jagi boares goavdása, maid dánskalaš eiseválddit 1600-logus dolvo Københámmanii. Dan čállá VG áviisa. Sámi álbmot lea guhká gáibidan ahte sirdet goavdása oamasteami sámiide. Dánskka kulturministtar dadjá ahte lea lunddolaš ahte goavddis lea dan museas, gos das lea historjjálaš gullevašvuohta ja gos dan leat čájehan máŋga jagi.

  Anders Poulsen
  Foto: Majia Holm Balto
 • Eai leat doarvái mánáidgárdebargit

  Váhnen Lone Márjá Gaup Henriksen ii leat duđavaš go Loabága sámi mánáidgárddis Mátta-Romssas eai leat doarvái sámegielat mánáidgárdebargit. Loabága gielddadirektevra mieđiha ahte dálá fálaldat ii leat doarvái buorre. Gielddadirektevra lohká dál iežaset áigut váldit oktavuođa muhtin olbmuiguin jus de gávnnašedje bargiid mánáidgárdái. Geahča olles video dá.

  Váhnen Lone Márjá Gaup Henriksen ii leat duđavaš go Loabága sámi mánáidgárddis Máttá-Romssas eai leat doarvái sámegiel-mánáidgárde bargit. Loabága gielddadirektevra mieđiha ahte otná fálaldat ii doarvái buorre ja áigu ohccát sámegielat bargit.
 • Balaha ahte jođiheaddji lea sivalaš go bargit heitet

  Ester Fjellheim balaha ahte Sámi Klinihka jođiheaddji Amund Peder Teigmo lea sivalaš dasa go muhtin bargit heitet klinihkas.

  Fjellheim lea Davvi Dearvvašvuođa guovllu geavaheddjiidlávdegoddi lahttu. Geriatriijajoavku lea čilgen manne heaitá, dadjá son.

  Teigmo vástida čálalaččat NRK:i ja atná váivin go dien lágan dieđut juhkkojit.

  Su hoavda, Finnmárkku buohcciviesu hálddahusdirektevra, Siri Tau Ursin ii háliit digaštallat iežas jođiheddjiid medias. – Mus lea ollislaš luohttámuš Sámi Klinihka jođiheaddjái, ja munnos lea buorre gulahallan, dadjá son.

  Sámi Klinihkka, Karasjok
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK