Tilbyr samiskkurs til Vibeke Larsen

Várdobáiki samisk språksenter tar Arbeiderpartiets presidentkandidat på ordet og tilbyr nå gratis språkkurs til Vibeke Larsen (41).

Vibeke Larsen

Presidentkandidat Vibeke Larsen (Ap) får tilbud om gratis samiskkurs.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kjersti Myrnes Balto

Daglig leder Kjersti Myrnes Balto.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Vi er utrolig glade for at hun ønsker å lære seg samisk. Det at en presidentkandidat lærer seg språket tror jeg vil være med på å løfte språkets status. Hvis hun i tillegg virkelig lærer seg språket så vil dette vise at det er mulig, sier daglig leder Kjersti Myrnes Balto ved Várdobáiki samisk språksenter i Evenes.

Vibeke Larsen bor i Narvik og i helga ble hun valgt som Aps presidentkandidat i neste års sametingsvalg. I forbindelse med at hun ble valgt uttalte Larsen at hun nå vil lære seg samisk.

Lærerne er klare

To lærere er allerede klare til å følge henne opp. Disse to er Ante Mikkel Gaup fra Kautokeino og Magne Huva fra Kongsvik.

Gaup er førstespråklig med høy pedagogisk kompetanse og lang erfaring i språkopplæring , også på nybegynnernivå. Huva har samisk som andrespråk, og vil fungere som ressurslærer. Disse to vil skreddersy et opplegg til presidentkandidaten.

– Disse to er ansatte ved senteret og regnes derfor som interne ressurser, forklarer Myrnes Balto.

Opplæringen vil gjenomføres ved å bruke telefon, internett, og direkte undervisning i møter på Várdobáiki eller på andre egnede steder. Hun kan for eksempel komme innom Várdobáiki for en undervisningsøkt når hun er på vei til Evenes flyplass. Undervisningen vil også kunne foregå over skype.

– Jeg tror det blir bra for henne å få tilrettelagt opplæringen for presidentkandidatens hverdag. Da kan hun nemlig fortsatt jobbe med hva hun vil og hvor som helst i verden, sier Myrnes Balto.

Tror du det blir enkelt å lære en såpass voksen person samisk?

– Enkelt blir det nok ikke. Det å lære seg et språk er nemlig en virkelig vanskelig oppgave. Du må ha et genuint ønske om å lære språket og jobbe iherdig, opplyser Kjersti Myrnes Balto.

Várdobáiki opplyser at opplæringen må starte snarest mulig og vil pågå over en periode på et halvt år.

Korte nyheter

 • Ii searvva Lappekodisilla doaluide

  Norgga ođđa kultur- ja dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen ii searvva doaluide go Lappekodisilla buktet Sámi arkiivii Guovdageainnus, čállá IFinnmark. Ministtar lei galgat geiget Lappekodisilla sámi ovddasteaddjái, Sámediggepresidentii Aili Keskitaloi, muhto ráđđehusa beales searvá dál stáhtačálli Gry Haugsbakken dáid allaáiggálaš doaluide, masa maid Majestehta Gonagas Harald boahtá. Olgešbellodaga sámepolitihkalaš jođiheaddji Ellen Inga O. Hætta lea behtton go ii loga seamma deaddu doaluin go stáhtačálli searvá ministara ovddas.

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
  Foto: NTB/Statsministerens kontor
 • Fidne ON gudnemáinnašumi

  Ovttastuvvan našuvnnaid eamiálbmogiid bissovaš foruma ságadoalli Anne Nuorgam Ohcejogas lea válljejuvvon jagi 2021 ON ustit -gudnemáinnašumi oažžun. Son lea hui movtta fuomášumis ja dat lei sutnje vuordemeahttun, jáhkkemeahttun ođas. – Dát lea iešalddes fuopmášupmi oppa sámi álbmogii. Dainna ON-lihttu gudnejahttá buohkaid daid barggu, geat barget sápmelaččaid vuoigatvuođaid ovdii, dadjá Nuorgam Yle Sápmái.

  Anne Nuorgam
  Foto: Ođđasat / NRK
 • Guorahallat ruoššaluosa leavvama

  Deanučázádaga guolástanhálddahus čájeha eahpeluohttámuša stáhta ruoššaluosahálddašeapmái Deanočázadagas. Sii bivdet reivves mii lea sáddejuvvon Dálkkádat- ja birasministtar Espen Barth Eidei ahte guorahallagohtet mo stáhta luossahálddašeapmi lea čađahuvvon, earret eará go ii dáhkon mihkiide go fuomášuhtte ruoššaluosa leavvama jogaide. Deanočázádaga hárrái ii leat seammalágan hálddašeapmi leamaš go eará guovlluin, oaivvildit Deanučázádaga guolástanhálddahusas.

  Pukkellaks som svømmer i en elv
  Foto: Nils John Porsanger / NRK