Tilbyr dusør på 30.000 kroner

Reineiere i Troms fylke tilbyr stor pengedusør for opplysninger etter at reinbeitedistriktets rein er funnet skutt i området. Det er reineier, Isak Thomas Gaup fra Kautokeino, som via Facebook tilbyr dusør på 30.000 kroner til den som har opplysninger om hvem har skutt distriktets rein i området Lakselvdalshøgda og Seljelvnes i Troms.

– Måten rein er skutt på tyder på at dette er gjort av folk som vil at reinen skal lide før den dør, skriver reineier Isak Thomas Gaup på oppslagstavla for Balsfjord på Facebook.