Tilbyr ansatte elbil-ordning

Dansk firma vil gå foran som et godt klima-eksempel.

En elbil under lading.
Foto: Toby Melville / Scanpix/Reuters

Det danske firmaet Fiberline Composites har som målsetting å arbeide mot 100 prosent ren energi og nå vil de gjøre det attraktivt for firmaets medarbeidere å kjøpe sin egen elbil.

For å få til dette har Fiberline Composites inngått en samarbeidsavtale med elbil-firmaet "Better Place" og nå vil de lage en attraktiv leasingavtale på elbiler til de ansatte.

Ledelsen går foran

Fiberline Composites mener at selv elbiler med kort rekkevidde kan være ideelt for firmaets ansatte.

– Flesteparten av våre ansatte bor mindre enn 40 kilometer fra arbeidsplassen, og det er jo ideelt for elbiler. Ledelsen vil gå foran, i det vår innovasjonssjef og medeier allerede har skrevet seg på som den første interesserte leaseren. Han får allerede satt opp en ladestasjon ved sitt eget hus, opplyser Benedikte Jørgensen i Fiberline Composites til den danske avisen Ervhervsbladet.

Har egen vindmølle

Virksomheten, som allerede dekker en tredel av sitt energiforbruk med strøm fra egen vindmølle, arbeider hele tiden med å minimere sitt eget energiforbruk og ser derfor det som naturlig å minimere miljøbelastningen fra arbeidernes transport mellom hjem og arbeidsplass.

Leasing-avtalen på elbiler er da også et ledd i Fiberline Composites sitt arbeid mot 100 prosent ren energi. Firmaet leverer glass- og kullfiberprofiler til blant annet vindmøller og de mener at elbiler er et viktig skritt i Danmarks mål om å redusere CO2-utslippene.

Elbiler kan nemlig bruke den grønne strømmen fra vindmøller når vinden ikke blåser.

– Elbiler gjør det mulig å lagre overskuddsstrøm i elbilenes batterikapasitet, og vi har lagt vekt på at "Better Place" har en intelligent ladestasjon, som både lader når det er overskuddsstrøm og samtidig selv kan finne ut av hvor mye strøm man har bruk for etter sitt kjøremønster. Det er viktig for samfunnet, påpeker Benedikte Jørgensen ovenfor Ervhervsbladet.