NRK Meny
Normal

Staten reduserer sitt tilbud til reindriften

Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 111,5 millioner kroner til årets reindriftsavtale. Det er 1,5 millioner lavere enn avtalen for 2015.

Inge Even Danielsen og Anne Mari Glosli

Fra da nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Inge Even Danielsen, overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Med dette tilbudet har næringen fått et godt utgangspunkt for å øke produktiviteten og omsetningen av reinkjøtt, sier Statens forhandlingsleder Anne Marie Glosli i en pressemelding.

Tilbudet staten kommer med er 30 millioner lavere enn kravet til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). De kom med et krav på 141,65 millioner.

Reduserer avtalen

Kravet var en økning på 28,65 millioner i forhold til avtalen fra 2015. Regjeringen foreslår i stedet å redusere fjoråretsavtale med 1,5 millioner.

– Stimulering av økt uttak av kalv gjennom en økning av kalveslaktetilskuddet er både ressursøkonomisk gunstig og bidrar til at reinkjøttbransjen skal kunne være leveringsdyktig og med det sikre og utvikle reinkjøttets posisjon i markedet, sier ekspedisjonssjefen ved Landbruks- og matdepartementet, Glosli.

Mer markedsorientert

Regjeringen begrunner i sitt forslag til reindriftsavtale at de vil at reindriftsnæringen skal bli mer markedsorientert, og videre at tilbudet skal være med på å bygge opp om økologisk bærekraft.

Staten har i tilbudet sitt prioritert kalveslakttilskuddet, og foreslår å øke den fra 400 kroner til 430 kroner per kalv.

Forhandlingene skal være ferdige til 1. mars i år.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra NRL-leder Ellinor Marita Jåma.