NRK Meny
Normal

FeFo tilbakeviser påstandene om uriktig fiskekortsalg

– Påstanden om at Finnmarkseiendommen (FeFo) ulovlig selger fiskekort i deler av Tanavassdraget er uriktig, sier utmarkssjef Rolf Kollstrøm i FeFo.

Ørretfiske
Foto: Ane Lindahl / NRK

HØR: Utmarkssjef tilbakeviser ulovlig fiskekortsalg

Han er sterkt uenig med forsker Morten Johansen ved Norsk institutt for naturforskning - NINA, om at det kun er Tanavassdragets laksebreveiere som har rett til å selge fiskekort etter innlandsfisk innenfor Tanavassdragets nedslagsfelt. Johansen henviser til tanaloven , en gammel lov av 1888 om retten til fiskeri i Tanavassdraget.

Rolf Kollstrøm

Utmarkssjef i FeFo, Rolf Kollstrøm

Foto: Finnmarkseiendommen

– Dette er en feiltolkning av den opprinnelige lovteksten, svarer utmarkssjef Rolf Kollstrøm i Finnmarkseiendommen (FeFo) .

– Etter vår vurdering er FeFos forvaltning i tråd med tanaloven, finnmarksloven og øvrig lovverk sier Kollstrøm.

Han viser til at fiskeforvaltningen utenom lakseførende strekninger i Tanavassdraget er en videreføring av en over 100 års lang praksis.

– Alle brukerne av vassdraget har forholdt seg til dette forvaltningsregimet, som FeFo tok over i juli 2006.

– Dersom noen mener at de har bruks- eller eiendomsrett til ressurser eller grunn som FeFo i dag forvalter, skal slike krav meldes til Finnmarkskommisjonen , uttaler Kollstrøm.