Tilbakeviser kritikken fra NSR

– Jeg bestemmer selv hva jeg bruker mine statssekretærer til, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Ragnhild Vassvik Kalstad og Rigmor Aasrud

Aasrud er klar på at det er hun som bestemmer hva slags arbeidsoppgaver statssekretærene skal ha.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det har vært mye snakk om hva slags arbeidsoppgaver nytilsatt statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad skal ha. Mange mener at hun burde få lov til å konsentrere seg om kun samiske saker. Dette vil ikke Aasrud høre snakk om.

– Det er jeg som bestemmer hva jeg bruker mine statssekretærer til, sier hun til NRK Sápmi.

Aasrud understreker at hun sammen med statsministeren kan benytte seg av statssekretærene sånn som de finner det hensiktsmessig. Statsråden sier at Kalstad kommer til å få det fint i jobben.

Statsråd Aasrud samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, den statlig arbeidsgiverpolitikken og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.

Bekymret for de samiske sakene

Gunn Britt Retter, som er organisatorisk nestleder i Norske Samers Riksforbund, mener at det kan bli vanskelig for den nye statssekretæren å balansere de samiske sakene med alle de andre arbeidsfeltene.

- Da statssekretæren har ansvaret for så mange arbeidsområder, kan hun umulig klare å oppnå så veldig mye innenfor de samiske sakene, sier Retter.

Aasrud synes ikke denne kritikken er berettiget. Også tidligere samiske statssekretærer har hatt andre arbeidsoppgaver enn bare det samiske.

Tidligere statssekretær i FAD, Raimo Valle, har tidligere hevdet at han ble pålagt mer og mer arbeidsoppgaver, som ikke hadde noe relevans til det samiske. På den måten fikk han ikke nok tid til de store utfordringene som finnes i det samiske samfunnet.

Til det svarer Aasrud at tidligere statssekretær Raimo Valle får mene og kommentere det han selv vil i ettertid.

Hør saken her: