Ser mot reindriften

Den tidligere straffedømte, Sven-Eirik Utsi, har nå gjort drøm om til virkelighet - og er ett steg nærmere status som reindriftsutøver.

Sven-Eirik Utsi

Sven-Eirik Utsi ønsker seg tilbake til røttene, og har nå søkt om siidaandel i Øst-Finnmark.

Foto: Kenneth Hætta

Søknaden om å få kjøpe sin avdøde fars fetter, Johannes Utsis, siidaandel er nylig sendt. Nå er det opp til reindriftsforvaltningen og områdestyret om Utsi i fremtiden kan drive med reindrift.

– Dette er en prosess som har pågått i over halvannet år allerede, så det er ikke noe som er tatt ut av det blå. Jeg fikk tilbud av «gammelonkelen »min om å kjøpe hans siidaandel, i og med at ingen av hans barn ønsker å overta driften, og det har jeg nå takket ja til, forteller Utsi.

Tilbake til røttene

Den tidligere straffedømte Utsi er opprinnelig fra Tana i Øst-Finnmark, og er oppvokst med reindriftsnæringen. Faren med flere i slekta drev med reindrift, og nå ønsker han seg tilbake til næringen, nærmere bestemt reinbeitedistrikt 7, Rákkonjarga.

– For meg er dette helt naturlig. Jeg er oppvokst med næringen, og selv om det har skjedd fremskritt og modernisering siden sist, så føler jeg at jeg har noe å bidra med. I tillegg tenker jeg ikke bare på meg selv, jeg har jo barn, og ønsker at sønnen min skal ha en reell mulighet til å komme seg inn i reindriften han også.

(Artikkelen fortsetter under)

Rein i gjerdet, Seidafjellet i Øst-Finnmark

Utsi var nylig i reingjerdet. Her fra Seidafjellet.

Foto: Sven-Eirik Utsi / PRIVAT

Flytter ikke nordover

Selv om Utsis søknad om siidaandel innvilges har ikke Tanamannen planer om å flytte til Finnmark med det første.

– Jeg har nå, i løpet av tre år, kommet meg på beina igjen etter fengselsoppholdet, og driver mitt eget firma innen maskinyrket her i Oslo. Derfor er det ikke så enkelt for meg å løsrive meg fra de forpliktelsene jeg har her. Likevel kommer jeg jo selvsagt til å være mye i Finnmark hvis jeg får siidaandel, det er jo det jeg ønsker.

Utsi har flere dommer, og lange fengselsopphold bak seg. Selv om han er tidligere straffedømt, har han ingenting å utsette på velkomsten innad i distriktet.

– Nå har jeg vært en del nordpå, i reingjerdet. Alle tilbakemeldinger jeg har fått når de hører om at jeg vil overta driften er positive. Det betyr en hel del for meg. Men det tror jeg har noe med min egen innstilling å gjør. Er man positiv og ser løsninger, blir selv det umulige mulig. Det tar bare litt lengre tid, avslutter Utsi.

Avgjørelsen om Utsi får siidaandel faller innen 1. april 2013.

Slakting av rein

Slakting av rein hører med i jobben. Her slakter Utsis bror (t.v.) og sønn (t.h.) en oksekalv. Bildet er tatt tidligere i år.

Foto: Sven-Eirik Utsi / PRIVAT