Til frontalangrep mot reindrifta

Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) gikk til frontalangrep mot reindrifta under folkemøtet i Kvalsund i kveld.

Olav Gunnar Ballo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er en kulturbærer, men en hinder for næringsutvikling. Den skaper såvidt 1000 arbeidsplasser, og er en gjennomsubsidiert næring. Vi må diskutere premissene for reindrifta. Reindrifta er ikke liv laga etter dagens premisser, og representerer selv en miljøtrussel. Dessuten er næringen en trussel for den øvrige utvikingen i Finnmark, sa Olav Gunnar Ballo i sin innledning på folkemøtet i Kvalsund.

Han viste til at bergverk sammen med fiskerinæringen historisk sett har vært en viktig del av næringsgrunnlaget i Finnmark.

HØR: Olav Gunnar Ballo

Applaus fra salen

Som den eneste av åtte paneldeltakerne på folkemøtet om gruvedrift, fikk Ballo applaus fra salen. Omlag 80 personer er kommet for å høre fremtrende politikere diskutere den framtidige mineralvirksomheten i Finnmark, men det er spesielt søknaden fra selskapet Wega Mining som er bakgrunnen for møtet.

Etter paneldeltakernes innledninger, fikk publikum slippe til. Mikkel Nils Sara var en av to reineiere som deltok på folkemøtet. Han er leder i reinbeitedistriktet som er i samme område som mineralnæringen vil inn i.

Mikkel Nils Sara

Mikkel Nils Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Har allerede mistet områder

Sara synes det er beklagelig at Olav Gunnar Ballo er med på å lage motsetninger mellom folk.

HØR: Mikkel Nils A. Sara

GULDAL: Mikkel Nils A. Sara

– Vi er her hver eneste sommer. Det utgjør omtrent 100 personer. En tredje del av utøverne har allerede sluttet i vår næring. Utbygginger som for eksempel hyttebygginger, gjør at vi må gi i fra oss områder. Vi ønsker å leve i sameksistens med gruvenæringen, men vi mener det må rettferdighet til. Derfor må vi se på konsekvensene av nye inngrep. Når storkapitalen kommer hit, så begynner vi å slåss. Vi må også ha en fremtid i vår næring, sa Sara blant annet.

Sametingspresident Egil Olli kommenterte Ballos angrep mot reindrift ved å si at andre næringer er adskillig mer subsidiert enn reindrifta.

Wega Mining har søkt om utmål til å starte drift i Kvalsund. Både Finnmarkseiendommen (FeFo) og Sametinget har ikke anbefalt søknaden.

– Jeg skjemmes

Ballo trakk også fram at reindriftsnæringen produserer for tap i dag.

- I dag er det ikke mulig å få tak i reinkjøtt og margebein i et fylke hvor det til tider er 150.000 rein, sa han.

Josef Vedhugnes sa han skjemmes ved å vite at en finnmarksrepresentant snakker slik om reindrifta.

- Jeg blir helt målløs når jeg hører Ballo, sa Vedhugnes.

Olav Gunnar Ballo reagerte også på hvordan man framstiller gruvevirksomheten i fylket.

- Det høres ut som om sametingspresidenten snakker som om arbeidsplassene i mineralnæringen ikke betyr noe, sa han.

Dette avviste sametingspresidenten.

– Jeg sa jo at arbeidsplassene er viktig.

– Plass til både reindrifta og gruvevirksomhet

Ann Kristin Engstad på folkemøte i Kvalsund

Ann Kristin Engstad.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Stortingsrepresentant Ann Kristin Engstad sa at det både er plass til reindrifta og gruvevirksomhet i Kvalsund.

– Vi må signalisere at Finnmark er interessert i kapitalen som er villig til å bruke penger her. Derfor må ikke Sametinget virke som en bremsekloss. Etter min mening undergraver den jobben som Finnmark fylkesting har gjort. Sametinget er med på å skremme bort investorer, sa Engstad.

Panelet

I panelet sitter Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad, sametingspresident Egil Olli, nestleder i FeFo, Josef Vedhugnes, Kvalsund-ordfører Tor Arvid Myrset og leder i Finnmark Ap Ingalill Olsen. I tillegg deltar stortingsrepresentantene Ann Kristin Engstad (Ap), Olav Gunnar Ballo (SV) og Alf E. Jakobsen (Ap).