Hopp til innhold

John-Egil (26) mener man må ta oppgjør med egne fordommer

Bak den satiriske kortfilmen «Koftepolitiet» ligger det en tematikk som berører mange. Utenforskap. Og håp.

John-Egil Svinsås Johansen Magga

ØNSKER DIALOG: John-Egil Svinsås Johansen Magga har ofte kjent på å ikke føle seg samisk nok, men heller ikke norsk nok. Nå ønsker han en dialog rundt dette.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Det er Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), og tid for mange premierer.

Blant annet premiere av «Koftepolitiet», en refleksjonsfilm med mange opplevelser som er dratt sammen til en historie.

Historien er fra regissør Egil Pedersen (45) sine egne opplevelser, opplevelser om å ikke være «samisk nok».

Denne usikkerheten har han satt ord på i kronikken «Når er en same god nok?».

Noe John-Egil Svinsås Johansen Magga (26) kjenner seg igjen i.

Han er oppvokst i et samisk miljø i Tromsø, og har en familie som har drevet med rein.

Men underveis i livet har han mistet nordsamisk som sitt daglige språk.

John-Egil Svinsås Johansen Magga
– Det blir en selvpåført skam, når du ikke tør å bruke språket i møte med andre samer.
– Og det er rart, for det er fremdeles hjertespråket. Det sitter så dypt, forteller han.

John-Egil føler at han skiller seg ut.

Han føler seg ikke samisk nok, men heller ikke norsk nok.

Dette på tross av at jeg har hatt visse privilegier. Likevel sniker følelsen seg innpå, sier han.

Han opplever at temaet har blitt et tabu, fordi det er sårt å snakke om og så tett bundet til folks identitet.

Har du noen gang følt at du ikke er «samisk nok»?

Foreslår familieterapi

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) mener samiske samfunn må våge å se på interne utfordringer i egen kultur.

– Når noen i vårt samfunn føler seg utestengt, så er det noe jeg og sametingsrådet tar på alvor, sier han.

Runar Myrnes Balto

SANNHET OG FORSONING: Sametingsrådet er det samme som regjeringen på Stortinget. Runars ansvarsområde i sametingsrådet er blant annet samehets, sannhet og forsoning.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Runar mener det er viktig å lytte til de som opplever utenforskap.

– Vi må møte dem med åpne armer og vise alle samer at det samiske samfunnet er for alle, understreker han.

I en svarkronikk til Egil Pedersen nevner Runar at Sápmi trenger «familieterapi» som følge av sårene og skadene etter fornorskningen.

Vi kan se på samer som en stor familie.

– Og i enkelte tilfeller har sårene etter fornorskningen skapt kommunikasjonsproblemer, legger han til.

Han tror dette kan føre til at man ikke alltid forstår hverandre.

Runar Myrnes Balto
– Vi har behov for å kommunisere bedre med hverandre, prøve å forstå hverandre og andre samers opplevelser og erfaringer.
Egil Pedersen.
– Det er enkelte ganger jeg har følt meg utrygg og usikker, som regel når jeg er blant andre samer, sier Egil.
Han forteller at når man først har opplevd negative holdninger, så sitter det i ryggmargsrefleksen.
Egil Pedersen.
Selv om de han møter egentlig er hyggelige mennesker han kjenner godt.
– Man er veldig på vakt, legger han til.

Men Egil føler seg trygg på sin samiske identitet nå. Responsen etter åpenheten har gjort identiteten hans sterkere og tryggere.

Han føler seg mer inkludert.

Møte egne fordommer

John-Egil forteller at han tidvis snakker mer samisk, og ser på dialog som en løsning.

Han tror urfolk arver traumer, og derfor kan man ha en større frykt for å miste kulturen, noe som igjen kan føre til at man verner ekstra godt om både språk og kultur.

John-Egil Svinsås Johansen Magga.
Noe han i utgangspunktet syns er bra.
Men fordommer mot samer som ikke snakker språket, eller nylig har oppdaget sin samiske identitet er en realitet.
– Jeg, som kommer fra et veldig samisk miljø, med samisk språk, har hatt fordommer selv også, erkjenner han.

Derfor mener han at å møte egne fordommer og mer raushet er essensielt, uavhengig av bakgrunn.

Det er veldig «cheesy» å si at man starter med seg selv, men man gjør jo det, avslutter han.

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  PM: Marit Lind blir ny Helse Nord-direktør 2
  Foto: Medievakt Helse Nord RHF / Medievakt Helse Nord RHF
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK