Tidligere reinkjøtt-topp i politiavhør

To av personene som også var sentrale i reinkjøttselskapet Boalvvir, er nå siktet for grovt økonomisk utroskap i forbindelse med Store Norske-saken.

Økokrim
Foto: Erik Johansen / Scanpix

Robert Hermansen

Tidligere styreleder i Boalvvir, Robert Hermansen er siktet i forbindelse med Store Norske-saken.

Foto: Scanpix / NRK

Siktelsen omhandler forhold som dreier seg om Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Ifølge TV2 er både tidligere direktør Robert Hermansen og konsulent Kjetil Onstad siktet.

TV2 melder at Robert Hermansen satt i avhør hos Økokrim torsdag. Samtidig gjennomførte Økokrim bevissikring rundt om i landet, bekreftet førstestatsadvokat Bård Thorsen overfor kanalen.

– Hermansen føler at siktelsen er uvirkelig, sier hans forsvarer, advokat Christian B. Hjort til TV2.

Robert Hermansen var styreleder i Konsortiet Boalvvir BA fra 2004 til 2008. Kjetil Onstad var både daglig leder og styreleder i 2008 da Boalvvir BA etablerte datterselskapet Boalvvir AS. Boalvvir AS endret senere navn til Dav AS.

– Hermansen ønsker ikke å uttale seg om dette til media nå, sier Christian B. Hjort til NRK. Heller ikke han vil si noe om Hermansens engasjement i Boalvvir.

Boalvvir-materialet sikret

Boalvvir ble tidligere i sommer begjært konkurs, men siktelsen mot Hermansen og Onstad skal ikke dreie seg om deres engasjement i reinkjøttselskapet.

NRK vet imidlertid at Økoteam ved Vest-Finnmark politidistrikt har sikret seg materialet som tilhørte Boalvvir. Dette skjedde i forbindelse med konkursbehandlingen.

Advokat Per S. Johannessen i Vadsø er oppnevnt som bobestyrer, og har startet med arbeidet. Han ønsker ikke å si noe til NRK før han har levert sin første rapport til Indre Finnmark tingrett. Dette skjer 21. september.

Reinslakting

Boalvvir var et reineiereid selskap som nå er begjært konkurs.

Foto: Allan Klo

Hadde stor tro på Boalvvir

Kjetil Onstad var svært sentral i dannelsen av Boalvvir AS; selskapet som senere skiftet navn til Dav AS.

Til NRK sa han 1. oktober 2007 at han trodde på suksess for selskapet .

– Vi har fått gode avtaler, vi tilbyr de beste prisene og nå er selskapet i godt gjenge, sa Onstad.

16. juli i år hadde NRK kontakt med ham, men da kunne han ikke snakke med oss ettersom han satt i møte. Senere har han verken besvart telefon eller e-post.

Jobbet gratis

NRK sitter på dokumenter som viser at Kjetil Onstad fram til 15. april 2008 jobbet aktivt for å få ettergitt lånet på fem millioner kroner som Boalvvir hadde fått fra Reindriftens utviklingsfond (RUF).

Brevet som han sendte til Reindriftsforvaltningen, avsluttes slik:

– For ordens skyld nevnes at Belmont gjør dette arbeidet vederlagsfritt for Boalvvir/Dav.

Belmont AS eies av Onstad, og holder til i Oslo.

Reindriftsforvaltningen ba om ytterligere informasjon og forklaringer i forhold til søknaden om ettergivelse, men etter fikk ikke noen tilbakemeldinger fra Onstad.

Hermansen betalte en million personlig

Ifølge TV2 er også entreprenørselskapet LNS siktet i forbindelse med Store Norske-saken.

LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) ga i 2006 et lån til Boalvvir hvor Robert Hermansen var styreleder . Dette redegjør Kjetil Onstad for i brevet til Reindriftsforvaltningen:

«Samtidig er samtlige kreditorer i Konsortiet Boalvvir BA informert om selskapets situasjon. De kreditorer som har fått ekstern betalingsgaranti har gått på garantist og krevd betaling. Dette er Leonhard Nilsen & Sønner AS som har fått innfridd sitt krav på 1,0 mill NOK. Beløpet er betalt direkte av garantist, Robert Hermansen personlig.»

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira er i dag en av eierne av Dav AS.

Foto: Katri Somby

Boalvvir/Dav AS dekket ikke millionlånet som Hermansen garanterte for, men i en periode satt Robert Hermansen på 67 prosent av aksjene i Dav AS.

– Sved for det

Aslak J. Eira som er en av eierne i Dav AS, opplyste til NRK i juli i år at Hermansen solgte seg raskt ut , og fratrådte også som styreleder i Dav AS.

I et intervju som NRK gjorde med Aslak J. Eira 5. juli i år, opplyste han at Robert Hermansen hjalp Boalvvir.

– Det var ihvertfall han som punget ut for Boalvvir da Boalvvir ikke var i stand til å betale reineiere som hadde levert rein.

– Betyr dette at han betalte dette personlig til reineierne?

– Det betyr at Robert Hermansen sved for dette, ja.

– Så han fikk aldri tilbake pengene han punget ut?

– Det tror jeg nok ikke at han fikk, svarte Aslak J. Eira i intervjuet.

Korte nyheter