Hopp til innhold

Tidligere reinkjøtt-topp i politiavhør

To av personene som også var sentrale i reinkjøttselskapet Boalvvir, er nå siktet for grovt økonomisk utroskap i forbindelse med Store Norske-saken.

Økokrim
Foto: Erik Johansen / Scanpix

Robert Hermansen

Tidligere styreleder i Boalvvir, Robert Hermansen er siktet i forbindelse med Store Norske-saken.

Foto: Scanpix / NRK

Siktelsen omhandler forhold som dreier seg om Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Ifølge TV2 er både tidligere direktør Robert Hermansen og konsulent Kjetil Onstad siktet.

TV2 melder at Robert Hermansen satt i avhør hos Økokrim torsdag. Samtidig gjennomførte Økokrim bevissikring rundt om i landet, bekreftet førstestatsadvokat Bård Thorsen overfor kanalen.

– Hermansen føler at siktelsen er uvirkelig, sier hans forsvarer, advokat Christian B. Hjort til TV2.

Robert Hermansen var styreleder i Konsortiet Boalvvir BA fra 2004 til 2008. Kjetil Onstad var både daglig leder og styreleder i 2008 da Boalvvir BA etablerte datterselskapet Boalvvir AS. Boalvvir AS endret senere navn til Dav AS.

– Hermansen ønsker ikke å uttale seg om dette til media nå, sier Christian B. Hjort til NRK. Heller ikke han vil si noe om Hermansens engasjement i Boalvvir.

Boalvvir-materialet sikret

Boalvvir ble tidligere i sommer begjært konkurs, men siktelsen mot Hermansen og Onstad skal ikke dreie seg om deres engasjement i reinkjøttselskapet.

NRK vet imidlertid at Økoteam ved Vest-Finnmark politidistrikt har sikret seg materialet som tilhørte Boalvvir. Dette skjedde i forbindelse med konkursbehandlingen.

Advokat Per S. Johannessen i Vadsø er oppnevnt som bobestyrer, og har startet med arbeidet. Han ønsker ikke å si noe til NRK før han har levert sin første rapport til Indre Finnmark tingrett. Dette skjer 21. september.

Reinslakting

Boalvvir var et reineiereid selskap som nå er begjært konkurs.

Foto: Allan Klo

Hadde stor tro på Boalvvir

Kjetil Onstad var svært sentral i dannelsen av Boalvvir AS; selskapet som senere skiftet navn til Dav AS.

Til NRK sa han 1. oktober 2007 at han trodde på suksess for selskapet .

– Vi har fått gode avtaler, vi tilbyr de beste prisene og nå er selskapet i godt gjenge, sa Onstad.

16. juli i år hadde NRK kontakt med ham, men da kunne han ikke snakke med oss ettersom han satt i møte. Senere har han verken besvart telefon eller e-post.

Jobbet gratis

NRK sitter på dokumenter som viser at Kjetil Onstad fram til 15. april 2008 jobbet aktivt for å få ettergitt lånet på fem millioner kroner som Boalvvir hadde fått fra Reindriftens utviklingsfond (RUF).

Brevet som han sendte til Reindriftsforvaltningen, avsluttes slik:

– For ordens skyld nevnes at Belmont gjør dette arbeidet vederlagsfritt for Boalvvir/Dav.

Belmont AS eies av Onstad, og holder til i Oslo.

Reindriftsforvaltningen ba om ytterligere informasjon og forklaringer i forhold til søknaden om ettergivelse, men etter fikk ikke noen tilbakemeldinger fra Onstad.

Hermansen betalte en million personlig

Ifølge TV2 er også entreprenørselskapet LNS siktet i forbindelse med Store Norske-saken.

LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) ga i 2006 et lån til Boalvvir hvor Robert Hermansen var styreleder . Dette redegjør Kjetil Onstad for i brevet til Reindriftsforvaltningen:

«Samtidig er samtlige kreditorer i Konsortiet Boalvvir BA informert om selskapets situasjon. De kreditorer som har fått ekstern betalingsgaranti har gått på garantist og krevd betaling. Dette er Leonhard Nilsen & Sønner AS som har fått innfridd sitt krav på 1,0 mill NOK. Beløpet er betalt direkte av garantist, Robert Hermansen personlig.»

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira er i dag en av eierne av Dav AS.

Foto: Katri Somby

Boalvvir/Dav AS dekket ikke millionlånet som Hermansen garanterte for, men i en periode satt Robert Hermansen på 67 prosent av aksjene i Dav AS.

– Sved for det

Aslak J. Eira som er en av eierne i Dav AS, opplyste til NRK i juli i år at Hermansen solgte seg raskt ut , og fratrådte også som styreleder i Dav AS.

I et intervju som NRK gjorde med Aslak J. Eira 5. juli i år, opplyste han at Robert Hermansen hjalp Boalvvir.

– Det var ihvertfall han som punget ut for Boalvvir da Boalvvir ikke var i stand til å betale reineiere som hadde levert rein.

– Betyr dette at han betalte dette personlig til reineierne?

– Det betyr at Robert Hermansen sved for dette, ja.

– Så han fikk aldri tilbake pengene han punget ut?

– Det tror jeg nok ikke at han fikk, svarte Aslak J. Eira i intervjuet.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK