Tid for å gå på skøyter

Når vannet fryser til is, så er det fint å gå på skøyter. Det gjorde de i Kautokeino.

Isgåing i Kautokeino

Slik var isen på vannet i Kautokeino.

Foto: Privat

Anne Britt Klemetsen Hætta fra Kautokeino gikk på skøyter sammen sønnen på den første isen. Hun kan fortelle at isen var svart og fin, og at det var trygt å gå på skøyter.

Isen var svart og fin

Hætta sier at det ikke er en tradisjon at hun og barna går på skøyter på den første isen, men at det passet bra å gå på skøyter siden isen var svart og fin.

– Jeg vet ikke om det er tradisjon, men det passet bra å stå på skøyter siden det ikke var snø på isen. Isen var svart og fin, og da fikk vi lyst til å stå på skøyter, sier hun, forteller hun.

Lærte hvordan å sjekke isen da hun var barn

Anne Britt Klemetsen Hætta

Anne Britt Klemetsen Hætta sier at det er bra for barna når noen lager skøytebane.

Foto: Berit Nystad / NRK

Hætta forteller at hun har lært fra barndommen av å sjekke om det er trygt å gå på isen ved å hogge hull i den.

– Jeg har fra barndommen av stått på skøyter på vannet, og vi hadde lært at man skal sjekke isen ved å hogge hull i den og sjekke hvor tykk isen er. Og det gjorde jeg nå også, da vi skulle stå på skøyter med gutten min. Man må jo sjekke isen før man går på isen, sier hun.

Mange flittige skøytegåere

Å gå på skøyter er en bra fritidsaktivitet, mener Hætta.

– Jeg er ikke den flittigste til å stå på skøyter, jeg vet det er andre som er mye mer flittigere. De rydder vannet og isen for snø slik at barna kan stå på skøyter. Jeg tilhører dessverre ikke i den gruppen, men jeg syns det er veldig morsomt å stå på skøyter. Og det er jo en bra fritidsaktivitet og barna liker å stå på skøyter, sier hun.

Bra tilbud for barn og unge

Anne Britt Klemetsen Hætta sier det er flott at foreldre ordner skøytebane til barna.

– Jeg vet at de pleier å lage skøytebane på en fotballbane, de fyller banen med vann så den blir til is. Så har de den åpen om vinteren. Men det kreves jo at det er som kan rydde og vedlikeholde skøytebanen. Det er noen foreldre som er veldig flittig til å ha skøytebanen åpen og jeg synes det er et bra tilbud for barn og unge, forteller hun.

Oanehaččat

  • Álgoálbmogat vuosttaldit ovttas

    50 álgoálbmot čeardda, miehtá Davvi Amerihkká, ledje duorastaga čoahkkanaddan čállit vuollái nannánviidosaš gáibádusa mii galggašii heađuštit oljosáddo doaimmaid viidáneamis sin árbevirolaš guovlluin, čállá nationalobserver.com.

    Dát ovttasbargu, mii seamma áiggis dohkkehuvvui sihke Quebec gávpogis ja British Columbias, galggašii bissehit buot árvaluvvon oljobohcciid, táŋka - ja toga prošeavttaid mat sáhttet váikkuhit álgoálbmogiid juhkančáhcái.

  • Ruonáeatnama gálvojohtu

    Dánskalaš álbmotbellodaga, Jørn Dohrmann, lohpida veahkehišgoahtit Ruonáeatnama nu ahte sin gálvojohtu buorebut olahivčče EO márkana, dieđiha knr.gl.
    Nu son lea cealkán vássán vahku Davviriikkaid oarjeráđi čoahkkimis mii dollui Nuuka gávpogis. Dohrmann dadjá iežas áigut eanet dovddusin dahkat Ruonáeatnama gálvvuid EO:s ja dan son áigu EO parlameantta bokte olahit. Čoahkkima fáddán ledje Ruonáeatnama báikkálaš hástalusat ja mo EO:in lasihit gávppašeami.

Laster Twitter-innhold