Hopp til innhold

NORGE ELSKER DERE

Vant MGPjr suverent. Fikk 74.486 stemmer - dobbelt så mange som nummer to. Hele Norge elsker The BlackSheeps.

VIDEO: Vant hele Norge

The BlackSheeps vant
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Agnete Kristin Johnsen i The BlackSheeps

Agnete Kristin Johnsen var den eneste vokalisten som flørtet med publikum. - Kom igjen, Oslo Spektrum, ropte hun i superfinalen.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

- Vi vil takke alle i hjemme i Nesseby, fotballaget, musikklæreren og alle som har stemt på oss, sa Emelie Nilsen.

Gruppen fra Nesseby i Finnmark sjarmerte alle med sangen "Oro jaska beana" som på norsk betyr ti stille hund.

Selv om Agnete var så glad at tårene rant, gjennomførte hun og gruppa en fantastisk avslutningslåt.

GIKK DU GLIPP AV SENDINGEN?

Se her: Melodi Grand Prix jr 2008

Størst i alle landsdeler

Bandet fikk flest stemmer i samtlige landsdeler.

I Nord-Norge ble det 8.862 stemmer, Midt-Norge 13.100, Vest-Norge 4.007 stemmer, Sør-Norge 9.589 og i Øst-Norge 38.928 stemmer. Totalt 74.486 stemmer.

- Dette betyr utrolig mye for oss, ikke minst at vi fikk poeng fra alle landsdelene, og ikke bare Nord-Norge, sier en lettere gråtkvalt vokalist, Agnete.

Hun og de andre i gruppa er så glade at de nesten ikke vet hva de skal si, men juble - det klarer de!

The Blacksheeps vant

74.486 stemmer fikk The BlackSheeps.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

The Battery fra Surnadal ble nummer to med 35.057 stemmer. Gruppene skal representere Norge i Melodi Grand Prix Nordic i Århus i Danmark 29. november.

BAKGRUNN: Dette er The BlackSheeps

Spenningen var stor i Oslo Spektrum før det ble klart at de også var en av de fire deltakerne som ble med i superfinalen.

Selv om de fire unge talentene fra nord var litt nervøse før de skulle på scenen, gikk alt knirkefritt og de ga alt under superfinalen.

The BlackSheeps fikk også god hjelp av en skare med fans som var kommet til Oslo spektrum. Vel 70 personer var reist fra Nesseby til Oslo for heie på kommunens store stolthet.

The BlackSheeps fans i Oslo Spektrum.

Mange fra Nesseby og Finnmark satt i Oslo Spektrum i kveld.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Ájggu sáme oahppofálaldagáv nannit

  Bierjjedagá almot ráddidus ådå stuorradiggediedádusáv sáme giela, kultuvra ja sebrudagá birra.

  Oajvveássje danna l sihkarasstet sáme mánájda buorep sámegielåhpadusáv ja nuoges sámegielåhpadiddjijt.

  Dán ådå diedádusán aj vuostasj bále tjielggiduvvá man garrasit sáme æjgáda ietja hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås Vuonav miehtáj, ja jut ållo sáme máná e oattjo sámegielåhpadusáv majt siján lulun riektá oadtjot.

  Vuona máhttoministar Tonje Brenna ájggu ådå diedádusájn dilev buoredit.

  – Ráddidus sihtá sihkarasstet jut ienep máná oadtju sámemánájgárde fálaldagáv, ja jut ienep sáme máná válljiji sámegielåhpadusáv skåvlån. Lulun ájnas jut ienep sámemáná sámegielav låhki joarkkaskåvlån, vaj ienebut de aj lulun bessat sáme åhpadiddje oahppuj, ja besalulun aj ietjá sáme oahpojt válljit, javllá Brenna.

  Sån la dudálasj gå Sámedikken l ássjev hiebadam.

  – Náv de lulujma nannit sáme gielajt ja sáme identitiehtav. Lav ávon gå Sámedikkijn li avtan mielan danna gåktu dálásj dille la. Dálla máhttep aktan dajt vánesvuodajt njuolggigoahtet ja dajt dárbojt vuorodit ma li åhpadussuorgen, javllá Brenna.

  Sámedikke mielas la ájnas jut Stuorradikke diedádusán dálla vijmak tjielggiduvvá makkir duohta dille sáme familjajda la Vuonav miehtáj, gå hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås.

  Dálla gå ráddidus aj la dádjadam gåktu dille duodaj la, de la máhttelis njuolggitjit dilev, miejnni Sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

  – Dálla l doajvvo jut sjaddá almma tjuovvolibme ja Sámedikke ulmme la jut sáme æjgáda ja sáme máná e galga rahtjat juohkka jage, ja vargga biejves bæjvváj dav sihkarasstet mij la mánáj rievtesvuohta åhpadusláhkaj, duola degu buorre sámegielåhpadus, javllá sån.

  Muotka aj dættot stuorradiggediedádus diedon galggá konkrehta dåjmajn tjuovvoluvvat, vaj sámemánáj oahppofálaldahka buorrán ja vaj sáme åhpadiddjij låhko lassán.

  – Dát aj diedon ævtot vil ienep økonomijjalasj fámojt ja ålo ietjá dåjmajt gå diedádus galggá tjuovvoluvvat, javllá sån.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Tonje Brenna (Ap)
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Luossabiepmangielddus suhttada eamiálbmotjoavkku

  Wei Wai Kum First Nation jođiheaddji Chris Roberts lea jámas suhttan go Kanáda áigu giddet dan 15 luossabiepmahaga, mat leat Discovery Islands guovllus British Columbias, čállá Intrafish.

  Roberts gáibida, ahte guolástusministtar Joyce Murray biddjošii eret doaimmastis, ja ahte stáhtaministtar Justin Trudeau su sadjái bijašii Marc Miller:a.

  Guolástusministtar Murray dieđihii luossabiepmahagaid giddemis guovvamánu gaskkamuttos, čállá The Fish Site.

  Luossašaddadeapmi lea stuorra riikogaskaoapmin Kanádas. Eará eamiálbmotjoavkkut leat máŋga jagi vuostálastán ealáhusa. Sii oaivvildit luossašaddadeapmi nuoskkida luonddu ja bilida eamiluosa ovddas (čájáhusgovva).

  Marine Harvest`lakseoppdrettsanlegg i Vancouver Island, BC.
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Australias urfolk skal anerkjennes i grunnloven

  Australias statsminister Anthony Albanese har skissert detaljer om en foreslått folkeavstemning, som skal holdes senere i år med sikte på å gi anerkjennelse i grunnloven til landets urbefolkning.

  Aboriginal- og Torres Strait Islander-folket, som representerer omtrent 3,8 prosent av Australias befolkning, er foreløpig ikke nevnt i grunnloven, opplyser Aljazeera.

  I 122 år har Australias grunnleggende dokument unnlatt å anerkjenne urbefolkningssamfunn og deres mer enn 65.000 år med kontinuerlig forbindelse til landet.

  Loga sámegillii

  Australske aboriginer.
  Foto: RYAN REMIORZ / AP