Tenger større forhåndslager

Kystverket trenger større forhåndslager av nødvendig utstyr i Longyearbyen for raskt å kunne takle forurensing i Barentshavet. Det er lærdommen etter oljevernøvelsen ved øygruppa i forrige uke. Seniorrådgiver i Kystverket, Rune Bergstrøm, mener det også må forhåndslagres annet beredskapsutstyr på øygruppa