Klar med ny plan for samisk senter til 140 millioner

Det sørsamiske museum- og kultursenteret Saemien Sijte i Snåsa har laget nye skisser for nybygget som de presenterte for Statsbygg i forrige uke.

Saemien Sijte

Skisser av det nye Saemien Sijte som TYIN tegnestue Arkitekter AS har laget.

Foto: Illustrasjon TYIN tegnestue Arkitekter AS

Etter at tegningene og prosjektet for Saemien Sijte var presentert fikk de beskjed fra kulturdepartementet om at prosjektet ikke kunne gjennomføres som de hadde tenkt. De fikk en totalramme til byggeprosjektet på 140 millioner kroner.

– Vi satte oss ned med arkitekter i mars og har fått nye skissert til nybygget, som ble presentert Statsbygg i forrige uke og godt mottatt, sier museumsdirektør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte i Snåsa.

Saemien Sijte får ikke støtte

– Har gjort alt de har bedt om

Museumsdirektør Birgitta Fossum mener de nå har gjort alt kulturdepartementet og Statsbygg har bedt de om å gjøre med nybygget, nå har hun tro på at prosjektet kommer med i statsbudsjettet for 2018 og om det blir for tidlig så i 2019.

Birgitta Fossum

Museumsdirektør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte i Snåsa håper det nye byggeprosjektet kommer i gang neste år.

Foto: Pressebilde / Saemien Sijte

– Skissene viser et bygg som vil fungere godt i forhold til våre behov og de oppgaver vi har i forhold til forvaltningen av sørsamisk kulturarv, mener Birgitta Fossum.

Opp i Sametinget

Saemien Sijte hører til under Sametinget, derfor skal byggeplanene presenteres for Sametingets plenum, hvor Saemien Sijte håper Sametinget gir sin tilslutning til prosjektet, for etter det kan byggeprosjektet komme inn på statsbudsjettet.

– Til tross for store endringer i forhold til det første prosjektet vi hadde, med mange andre samiske institusjoner som skulle inn som leietakere, er vi veldig fornøyd med skissene for det nye bygget som blir litt annerledes, avslutter Fossum.