Hopp til innhold

Taushet om seksuell trakassering sjokkerer ikke

Kun tre av 19 spurte samiske institusjoner og partier har fått varslinger om seksuell trakassering.

#Metoo-illustrasjon

IKKE I SÁPMI: Det siste halvåret har emneknaggen #metoo røsket opp og sjokkert med historier om maktovergrep og seksuell trakassering i bransje etter bransje, men ikke i Sápmi.

Lederen i kvinneorganisasjonen Sáráhkká, Biret Louise Utsi, som også er psykiaterspesialist ved Universitetet i Tromsø, er ikke forundret over tallene.

Jeg er ikke sjokkert. Samer har kjent offerrollen før, og det å fortelle at man har blitt seksuelt trakassert sitter nok litt lenger inn i oss enn hos den øvrige befolkningen, sier Utsi.

Berit Louise Utsi

IKKE OVERRASKET: Det å fortelle at man har blitt seksuelt trakassert sitter nok litt lenger inn i oss samer enn hos den øvrige befolkningen, sier leder i kvinneforeningen Sáráhkká Berit Louise Utsi som også jobber som psykiaterspesialist ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Foto: NRK

Hun tror at det samiske samfunnet er bygd opp sånn at man ikke skal fremme noe negativt, og i hvert fall ikke i media.

Men hun mener at det er bra at noen forteller sine historier, slik at det skaper mer åpenhet.

– Selv om det fungerer for noen å fortelle sine historier, så skal man huske at alle kanskje ikke vil fortelle åpent om sine historier, sier hun.

Mest utsatt for vold

Selv om forskning viser at samiske kvinner er mest utsatt for vold blant kvinner i Norge, så er det få i de samiske institusjonene og partiene som har varslet inn seksuell trakassering.

45 prosent av samene som svarte på undersøkelsen oppgir at de har vært utsatt for vold og overgrep, mot 29,6 prosent av de etnisk norske som har svart. Høyest er tallene blant samiske kvinner.

NRK Sapmis undersøkelse viser at kun tre av 19 spurte samiske institusjoner og partier har fått varslinger. Se hele lista nederst i artikkelen.

Har mottatt varsling

En av de institusjonene som har fått en varsling er Samisk høgskole i Kautokeino.

– Vi har fått en varsling i januar om seksuell trakassering, forteller direktør i Samisk høgskole Johan Ailo Kalstad.

Johan Ailo Kalstad

PERSONALSAK: Direktør i Samisk høgskole Johan Ailo Kalstad forteller at dette er en personalsak som de nå behandler.

Foto: Geelmuyden.Kiese

Selve hendelsen skal ha skjedd for over to år siden. Begge de berørte i saken er ansatt eller har tidligere vært ansatt i Sámi allaskuvla.

– Vi jobber fortsatt med saken og mer kan jeg ikke uttale meg om den spesifikke saken, da det er en personalsak, forteller direktøren.

Når han hører at det har kommet inn så lite varslinger til de samiske institusjonene og partiene, så blir han ikke overrasket.

– Det jeg er mest redd for er at vi ikke får varslinger. Altså at det skjer, men det blir ikke varslet om det, sier Kalstad.

Han forteller at de aktivt prøver å få ansatte til å fortelle til dem eller politiet hvis de har blitt seksuelt trakassert.

Null etter null

Se hele listen om hvor det er meldt inn seksuell trakassering de siste 4 årene.

Liste over #metoo varslinger i de samiske institusjonene og partiene i Sametinget

Parti eller organisasjon

Antall

Sametinget, Sverige

0

Sametinget, Norge

0

Sametinget, Finland

0

Norske samers riksforbund

2

Arbeiderpartiet

1

Árjá

0

Senterpartiet

0

Flyttsamelagslista

0

SaB

0

Fremskrittspartiet

0

Fastboendes liste

0

Åarjel-Saemiej-Gïelh

0

Høyre

0

Norkallotfolket

0

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences

1

Samisk nasjonal kompetansetjenste- psykisk helsevern og rus

0

Beaivvaš samisk nasjonalteater

0

Árran Julevsámiguovddaš

0

Saemin sitje

0

NRK Sápmi har tidligere fortalt at det har vært seksuell trakassering på Sametinget. Men dette har ikke blitt varslet til Sametingets administrasjon.

Tidligere har også Elle-Máijá Tailfeathers har stått fram og fortalt åpent om at hun skal ha bli utsatt for seksuell trakassering ved det samiske nasjonalteateret Beaivváš i 2012.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir