NRK Meny
Normal

Tar pause i samtalene

Etter helgas samarbeidssamtalene i helga har sametingsgruppene nå tatt pause, forteller NSR-leder Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

Ingen har brutt samtalene om et samarbeid på Sametinget, bekrefter Aili Keskitalo. (Bildet er tatt under valgkampen.)

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Presidentkandidaten håper på at det vil være mulig å få til et samarbeid mellom de seks samtalepartnerne.

De har i helga hatt samtaler for å finne ut om det er mulig å danne flertall på Sametinget i fellesskap.

Samtaler med fem – ingen har brutt

Det er altså Árja, Åarjel-Saemiej Gielh, Høyre, Flyttsame lista, og Samer sørpå som NSR prøver å stable på beina et flertall sammen med. De utgjør tilsammen 23 av Sametingets 39 representanter.

Så langt er det ingen som har brutt samtalene, bekrefter Keskitalo.

– Foreløpig er det slik at alle fortsatt deltar i samtalene.

Tenker på hva som er best for Sametinget

Synes du og NSR at de kravene som er kommet fra de fem er vanskelige?

– Jeg vil si det sånn at vi har stor respekt for at alle partiene ønsker å få gjennomslag, både for sine politiske prioriteringer, og også når det gjelder posisjoner. Samtidig så må jo vi som er den største grupperingen se på helheten, se på balansen mellom de ulike grupperinger. Det er også sånn at noen må også tenke på hva som er best for Sametinget og ikke bare for partiene.

Virker det vanskelig å få til et flertallssamarbeid?

– Jeg håper fortsatt at det skal skal være mulig å få til et flertallssamarbeid, men først må avvente til vi har fått tilbakemeldinger fra de ulike partigruppene, før vi ser om dette er noe vi kan gå videre med.

Har pause

Etter helgas samtaler har partiene nå tatt pause fra forhandlingene, så de har mulighet til å diskutere innad i partiene om de er villige til å gå i videre forhandlinger om et flertallssamarbeid.