Tar opp FNs urfolksdeklarasjon

Den nasjonale lederen for Assembly of First Nations (AFN) tar i dag opp spørsmålet hvordan Canada og andre land i verden har implementert FNs deklarasjon for urfolks rettigheter.

Shawn Atleo

Den nasjonale lederen for Assembly of First Nations Shawn Atleo.

Foto: CHRIS WATTIE / Reuters

Shawn Atleo, den nasjonale lederen i canadas største urfolksorganisasjon deltar i dagens møte i FNs permanente forum for urfolkssaker i New York.

På ettermiddagssesjonen vil forumet fokusere på implementeringen av FNs deklarasjon for urfolks rettigheter .

– Samarbeid er stikkordet

Atleo har klar formening om hva den gjenvalgte regjeringen i Canada etter hans mening burde gjøre nå.

– Canada har nylig valgt en ny majoritetsregjering . Fireårsmandatet skaper en mulighet til å samarbeide om en klar plan for å implementere prinsippene i FNs deklarasjon for urfolks rettigheter i det nasjonale lovverket, sier Atleo til AFNs nettside (ekstern lenke).

Atleo mener at nettopp samarbeid er stikkordet.

– FN-deklarasjonen legger opp til å samarbeid og til respekt for å ta vare på tradisjonelle urfolks rettigheter og traktater. Dette vil gi urfolkene (First Nations) muligheten til å nå sitt fulle potensial og bygge et sterkere Canada for alle. Vi forventer fullt og helt at regjeringen vil arbeide sammen med oss for å gjøre Canadas planer om til virkelighet, sier Atleo.

12. november 2010 gikk Canada med på å ratifisere FN-deklarasjonen . Den tiende sesjonen i FNs permanente forum for urfolkssaker holdes i FN-hovedkvarteret i New York.