Tapte kampen internt i Senterpartiet etter intervju

Avgjørelsen om sametingsråd Hans Ole Eiras videre skjebne i partiet, drøyer.

Hans Ole Eira

UAVKLART: Hans Ole Eira fra Senterpartiet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For en uke siden ba partiets samepolitiske råd (SPR) om hjelp fra Senterpartiets hovedorganisasjon.

Årsaken er kravet om at Hans Ole Eira og Elisabeth Erke må ekskluderes.

– Partiet sentralt forbereder saken først 8. desember, og derfor nytter det ikke for samepolitisk råd å holde noe møte nå, skriver Nancy Porsanger Anti i en e-post til NRK.

Hun er nestleder i samepolitisk råd.

Dermed blir saken uavklart i noen uker til.

Den interne konflikten i Sp har mange aktører. Oversikten ser du nedenfor.

Styret i Sps samepolitiske forum i Gáisi valgkrets (Troms) mener Eira og Erke har brutt partiets vedtekter. Årsaken er at de to ikke fulgte vedtaket til SPR om hvem som skulle inn i Sametingets «regjering» – sametingsrådet.

Tredjevalget etter intervjurunder

Etter sametingsvalget i høst startet forhandlingsutvalget i Sp intervjuer med partiets tre innvalgte representanter.

Dette skjedde før de kom til enighet med Norske Samers Riksforbund (NSR) og Flyttsamelista om et flertallssamarbeid.

I et internt notat kommer det fram at Hans Ole Eira tapte kampen om en plass i sametingsrådet etter intervjurunden. Han var tredjevalget i kampen om de viktigste posisjonene.

Han skulle inn i Samisk parlamentarisk råd (valgt av sametingene i Norge, Finland og Sverige), og han skulle få en plass i plenumsledelsen.

«Systematisk arbeid med god involvering og inkludering med fokus på nettverk og lagbygging, samt evne til å ta raske beslutninger synes vi er viktig. I tillegg har vi vektlagt politisk erfaring – også i forhold til forankring og delegeringsevne for å holde gode prosesser i fremdrift.»

Cecilie Hansen

LEDET INTERVJUENE: Cecilie Hansen.

Foto: Cecilie Hansen

Dette skrev forhandlingsutvalget i sin anbefaling. Konklusjonen var at Svein Oddvar Leiros skulle være Sps valg til sametingsrådet. Arbeidet ble ledet av Cecilie Hansen.

Senere vedtok partiets øverste samepolitiske myndighet å slutte seg til anbefalingen fra utvalget.

Da sametingsgruppa kom sammen for første gang 14. oktober, ble imidlertid Leiros nedstemt av Elisabeth Erke og Hans Ole Eira.

Noen dager senere utnevnte påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka nettopp Eira til sametingsråd.

– Ingen kommentar

NRK har bedt om kommentarer både fra Hans Ole Eira, Elisabeth Erke og Cecilie Hansen.

– Jeg har ingen videre kommentarer til dette. Saken behandles internt hos Sp, svarer Hans Ole Eira på e-post.

Erke og forhandlingsleder Cecilie Hansen har ikke besvart NRKs henvendelse.

Ifølge Senterpartiets vedtekter kan styret i fylkeslaget/fylkesdelslaget ekskludere medlem som «opptrer til åpenbar skade for partiet».

Informasjonsrådgiver i Sp, Ragnar Kvåle sier til NRK at partiet sentralt er ankeinstans for de som ikke er enige i vedtaket fra fylkespartiet i eksklusjonssaker.

– Partiet snakker med alle i partiet som tar kontakt, men dette gjør de internt i partiet, sier han.

Hvilket fylkesparti – Troms eller Finnmark – som skal behandle eksklusjonskravet, er imidlertid fortsatt uklart.

Dette er aktørene i Sp-striden

13 senterpartifolk er sentrale i konflikten som har oppstått.

Dette har skjedd så langt

Her er striden i Senterpartiet slik den har utviklet seg.

Intern uro skaper trøbbel

Her er bråket i Senterpartiet dag for dag.

 • 13. september 2021
  Godt valgresultat

  Sp gjør et godt valg, og får inn tre representanter som er en mer enn ved valget for fire år siden. Elisabeth Erke fra Nordre valgkrets, Hans Ole Eira fra Ávjovárri valgkrets og Svein Oddvar Leiros fra Gáisi valgkrets blir partiets sametingsrepresentanter.

 • September 2021
  Starter forhandlingene

  Cecilie Hansen (bildet) leder forhandlingene på vegne av Sp. Partiet forhandler med Norske Samers Riksforbund og Flyttsamelista.

  Cecilie Hansen
  Foto: Gunnar Sætra / Sør-Varanger Avis
 • 5. oktober 2021
  Anbefaler Leiros

  Svein Oddvar Leiros (bildet) anbefales av forhandlingsutvalget som partiets medlem i sametingsrådet. Dette skjer etter intervjuer av Sps nyvalgte sametingsrepresentanter. Arbeidet ledes av Cecilie Hansen. Leiros fratrer utvalget og er ikke med i prosessen med å velge kandidater til de politiske vervene.

  Svein Leiros, daglig leder Senter for nordlige folk
  Foto: Laila Lanes / NRK
 • 7. oktober 2021
  Vil ikke ha Leiros

  Ifølge Hans Ole Eira (bildet) varsler flertallet i sametingsgruppa at de ikke er enig med forhandlingsutvalget om å foreslå Svein Oddvar Leiros. Dette skjer i forbindelse med innkalling til konstituering av Sps sametingsgruppe.

  Hans Ole Eira
  Foto: Kenneth Hætta
 • 10. oktober 2021
  Erke foreslår Eira

  Ifølge Elisabeth Erke sender hun inn forslag på Hans Ole Eira som medlem av sametingsrådet. Forslaget sender hun til forhandlingsutvalget.

 • 12. oktober 2021
  Silje Karine forteller om enighet

  Presidentkandidat Silje Karine Muotka forteller om at NSR, Sp og Flyttsamelista er blitt enige om samarbeid. – Jeg vil presentere nytt sametingsråd mandag 18.10 i konstitueringsuka, sier Muotka.

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • 12. oktober 2021
  Nancy overtar og foreslår Leiros

  Ettersom forhandlingsutvalget har anbefalt Svein Oddvar Leiros som medlem av sametingsrådet, overtar Nancy Porsanger Anti ledelsen av Senterpartiets samepolitiske råd (SPR). Dette rådet har den høyeste samepolitiske myndigheten (mellom landsmøtene). Rådet stiller seg bak anbefalingen til forhandlingsutvalget om å foreslå Svein Oddvar Leiros som medlem av sametingsrådet. Samme dag utnevnes Porsanger Anti som statssekretær for samiske saker.

  Nancy Charlotte Porsanger Anti
  Foto: Allan Klo / NRK
 • 12. oktober 2021
  Velges til parlamentarisk leder

  Elisabeth Erke (bilde) velges til parlamentarisk leder i Sp på Sametinget. SPR følger anbefalingen fra forhandlingsutvalget. SPR vedtar at Hans Ole Eira blir medlem av Samisk parlamentariske råd.

  Toril Bakken Kåven og Elisabeth Erke
  Foto: Ivan Buljo
 • 14. oktober 2021
  Erke og Eira vraker Leiros

  Sametingsgruppa på tre møtes. Først forteller Svein Oddvar Leiros om at SPR har foreslått ham som rådsmedlem. Leiros sier at det har vært en demokratisk prosess rundt valget av ham. Han har innvendinger mot at sametingsgruppa behandler dette. Så fremmer Elisabeth Erke likevel forslag på Hans Ole Eira. Leiros stemmer imot. I møtereferatet som skrives av Elisabeth Erke heter det at «sametingsgruppa kan ikke se å ha mottatt hverken referater, protokoller eller noen form for skriftlig orientering på forslag til rådsmedlem.» I referatet heter det videre «Svein Leiros forlater møtet kl 21.05 - EE prøver å ringe ham opp, men får ikke svar.»

  Bildekollasj av sametingsråd Hans Ole Eira og sametingsrepresentant Elisabeth Erke
  Foto: MARIE LOUISE SOMBY / MARIE LOUISE SOMBY
 • 14. oktober 2021
  Varsler Muotka

  Elisabeth Erke varsler påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka om avstemningen i gruppa.

 • 15. oktober 2021
  Leiros varsler Muotka

  Svein Oddvar Leiros melder i fra til Silje Karine Muotka om at han ikke lenger er kandidat til rådsmedlem. I en intern Sp-chat skriver Leiros til Hans Ole Eira: «det er presidentens privilegium å peke ut sitt råd. Men det ligger vel i kortene at hun peker på deg fra Sp, noe annet ville overrasket meg».

  Svein Leiros
  Foto: Privat
 • 18. oktober 2021
  Sametingsrådet presenteres

  Silje Karine Muotka presenterer sin nye «regjering». Hans Ole Eira er også med i dette sametingsrådet slik han var det i Aili Keskitalos siste sametingsråd fra 1. januar 2020.

  Hans Ole Eira (t.h.) ble valgt inn i sametingsrådet. Senterpartiet ønsket imidlertid en annen kandidat.
  Foto: JUNE GRØNNVOLLBJØRNBACK / NRK
 • 8. november 2021
  Ny politisk rådgiver

  Anne Toril Eriksen Balto utnevnes til politisk rådgiver for sametingsrådet. Hun representerer Senterpartiet. Eriksen Balto var også medlem av forhandlingsutvalget som anbefalte Svein Oddvar Leiros som medlem av sametingsrådet.

  Anne Toril Eriksen Balto
  Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK
 • 11. november 2021
  Avslører dramaet

  Avisa Ságat avslører dramaet i Senterpartiet.

  Sagat 11.11.2021
 • 12. november 2021
  Kritisk til presidenten

  Frank Valø (bildet) er leder i Sps samepolitiske forum i Gáisi valgkrets i Troms. Han krever eksklusjon av Erke og Eira. – Vi ser på dette som en maktovertredelse, sier Valø til NRK. Han uttrykker sterk mistillit mot de to sametingsrepresentantene.

  rundballer
  Foto: Eric Kama Steinberg / NRK
 • 16. november 2021
  Erke svarer

  For første gang kommenterer Elisabeth Erke bråket i Sp. I en redegjørelse skriver hun partiets samepolitiske råd (SPR) verken har myndighet eller hjemler til å overstyre eller instruere sametingsgruppa. Hun skriver også at det manglet informasjon, referater, tidslinje og dermed forankring. «Slikt danner ikke nødvendigvis det beste grunnlaget for tillit eller samarbeid.»

  Elisabeth Erke
  Foto: Nelly Engstöm / NRK
 • 16. november 2021
  Eira svarer

  Samme dag som Elisabeth Erke, svarer Hans Ole Eira. Han mener valget sametingsgruppa foretok av ham 14. oktober som «demokratisk». Og videre: «I mitt samepolitiske hode er dette demokrati på sitt beste, at alle skal få lov til å fremme sin mening.»

  Hans Ole Eira
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • 18. november 2021
  Krever fortsatt eksklusjon

  Frank Valø i Gáisi valgkrets fastholder kravet om eksklusjon av Erke og Eira. – Hvis det ikke blir en eksklusjon i sånne stygge saker, så har ikke Senterpartiet noe å gjøre i samepolitikken. Da kan vi bare legge ned det politiske arbeidet i Sametinget, sier Valø til NRK. Han er også sterk kritisk til måten sametingspresident Muotka foretok valget av Sps sametingsråd.

 • 18. november 2021
  Ber om at det ryddes opp

  Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at hun forholdt seg til at Svein Oddvar Leiros trakk sitt kandidatur. Da sto hun igjen med forslaget fra sametingsgruppa, og utnevnte dermed Hans Ole Eira. – Jeg forventer nå at det ryddes opp i dette hos vår samarbeidspartner, sier Muotka til NRK.

  Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • 18. november 2021
  Utsetter konflikten

  Sps samepolitiske råd (SPR) diskuterer medieoppslagene om bråket i Senterpartiet. Det blir ingen behandling av kravet om eksklusjon av Erke og Eira. Nancy Porsanger Anti som leder SPR under behandlingen av saken, utsetter den til onsdag 24. november.

  Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.
  Foto: Eline Hildegard Ingeborg Bjerke / Kommunal- og moderinseringsdepartementet
 • 24. november 2021
  Ber om hjelp

  SPR møtes for å diskutere hva det skal gjøre med eksklusjonskravet. Rådet vedtar enstemmig å be om hjelp fra Senterpartiets hovedorganisasjon.

Korte nyheter

 • Starter snart innspilling i «Lapplands Helvete»

  Spillefilmen «Sulis» handler om et opprør som endret historien. Filmen skildrer historien om arbeideropprøret i Sulitjelma i perioden 1890-1907. «Sulis» tar for seg faktiske hendelser ved det som var Norges nest største arbeidsplass. Arbeiderhistorien i Sulitjelma fikk stor betydning for fremveksten av fagbevegelsen i Norden.

  Nå er innspillingsdato klar, skriver Saltenposten. 18. mars starter innspillingen i Målselv, og før påske fortsetter filmingen i «Lapplands Helvete», som arbeiderne kalte Sulitjelma.

  Filmen skal i tilegg til Målselv og Sulitjelma gjøre opptak i gruvene på Røros og en sekvens i Riga i Latvia.

  Regissør Nils Gaup startet med manusjobbing for 12 år siden, da med arbeidstittelen «Arbeiderkamp». Manusforfatter er Christoffer Grøndahl, som også har skrevet manus til «Kampen om Narvik», «Villmark», «Børning» og «Nokas». Filmen produseres av Storyline Nor AS, og har et budsjett på rundt 50 millioner kroner.

  Castingen er de ikke helt klar med og trenger derfor fortsatt statister. – Vi trenger fortsatt statister så her kan folk melde seg. Det er fortsatt fullt mulig å bli med i filmen, sier Tom Vidar Karlsen i Storyline Nor til Saltenposten.

  Filmplakat (teaser) for storfilmen Sulis.
  Illustrasjon: Storyline NOR
 • Muohtarido Ivgobadán E6 rahten

  Muohtarido la vierram E6 rahtáj Ivgobadán Omasvuona suohkanin. Bulkke ij jáhke nágin la ridos váldeduváj, valla dat huoman guoradallá. Ulmusj gut lij bájken ridov vuojnni. Sån javllá sån la sihkar ij aktak lij rahte nanna gå rido vieraj. Rahte l stekkan, tjállá bulkke Twitterin.

 • 13 337 ådå viesádijda njåmmum

  Maŋemus jánndurin tjáledum lli 13 337 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Lávvodagá li 224 viesáda koronanjoammoma diehti skihppijvieso sisi tjáledum.

  En PCR-maskin analyserer prøver for Covid19 ved mikrobiologisk laboratorium ved Nordlandssykehuset i Bodø.
  Foto: Ola Helness / NRK