Tanaordfører: – Blien har gyldig tillatelse

– Morten Blien har et lovlig vedtak både fra Karasjok og Tana kommune til sitt verdensrekordforsøk, mener ordføren i Tana, Frank Martin Ingilæ.

Morten Blien

EM-mester i vanncross, Morten Blien, er godt forberedt til verdensrekordforsøket på Tanaelva som etter planen skal skje fredag den 18. september.

Foto: Lloyd Rehnlund

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) reagerer med vantro på at fylkesmannen i Finnmark mener at Karasjok og Tana har gitt ulovlige dispensasjoner for kjøring med snøskuter på Tanaelva.

Se video:

Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ mener at fylkesmannen forsøker å overprøve lokaldemokratiet. – Dette kan vanskelig aksepteres, sier Ingilæ.

TVILER PÅ REGELVERKET: – Det kan faktisk stilles spørsmål om det kan kreves tillatelse i det hele tatt, til å kjøre snøskuter på åpent vann i det tidsrommet NMK Tana har fått tillatelse, mener ordfører Frank Martin Ingilæ.

– Morten Blien må bare gjennomføre sin plan for å sette verdensrekord i langkjøring på åpent vann i morgen, oppfordrer Frank Martin Ingilæ bestemt.

– Vil ikke dette oppfattes som sivilulydighet fra din side?

– Det kan kanskje oppfattes slik. Men fylkesmannens inngripen er forsøk på overgrep mot lokaldemokratiet i Tana, Karasjok og delvis også i Kautokeino, svarer Ingilæ.

– Dette er forskjellsbehandling

Han viser til at Kautokeino kommune har brukt den samme hjemmelen, paragraf seks i motorferdselsloven, til sine vanncross-arrangementer som har vært gjennomført på Kautokeinoelva i adskillig mange år. Også i flere andre kommuner har det vært gitt tillatelser til konkurranse med snøskuter på vann i Finnmark de siste ti årene

– Jeg kan ikke registrere at fylkesmannen har forsøkt å stoppe de. Hvorfor skal ikke den samme loven gjelde for Tanaelva, undres ordføreren.

– En snøskuter er ingen småbåt

Frank Martin Ingilæ og Bente Christiansen ved en elvebåt

Fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen mener at det er uheldig når ordfører Frank Martin Ingilæ overser fylkesmannens kompetanse. - Vi konstaterer dette, og har løpende kontakt med departementet om saka, svarer Christiansen. Her ved elvebredden.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Fylkesmannen har konsultert Sjøfartsdirektoratet som mener at tillatelsen må behandles etter regelverket i småbåtloven. Dette er tanaordførene uenig i:

– Morten Blien skal kjøre med en snøskuter som ikke flyter uten god fart. Skuteren kan ikke anses å være en båt, et fartøy eller en vannskuter som faktisk flyter, svarer ordføreren.

Han viser til at Tana kommunestyre har brukt paragraf seks i motorferdselsloven etter samråd med Karasjok kommune.

– Kommunen har hatt god tid

Fylkesmannen i Finnmark ved fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen står på sitt at dette er feil anvendelse av loven. Hun vil likevel ikke svare verken ja eller nei til spørsmålet om ordføreren driver med sivil ulydighet når han oppfordrer Team Blien til å trosse fylkesmannens syn.

– Men det er helt klart uheldig hvis ordføreren mener at fylkesmannen mangler kompetanse i denne sakam, svarer Christiansen.

Tana og Karasjok kommune er ifølge henne blitt gjort oppmerksom på lovverket allerede like etter at søknaden om dispensasjonen ble sendt i vår.

– Kommunene har derfor hatt god tid til å sette seg inn i denne saka, og burde vite at det ikke foreligger hjemmel til å gi dispensasjon, svarer Christiansen.

Fylkesmiljøvernsjefen har nå løpende kontakt med Miljøverndepartementet om saka.