TANA: – Gruvevirksomheten vil ta slutt en dag. Hva da?

– Det må bli mulig å omstille lokalsamfunnene for et liv også etter at gruvevirksomheten er slutt, mener ordfører Frank Martin Ingilæ i Tana.

Elkem Tana, Austertana

– Heller ikke gruvevirksomheten til den kinesiskeide Elkem i Austertana i Øst-Finnmark vil vare i evig tid, advarer ordføreren i Tana, Frank Martin Ingilæ.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Frank Martin Ingilæ

Ordfører Frank Martin Ingilæ er positiv til utvidelse av Elkem sitt driftsområde i Austertana, men vil ha samfunnsbetingelser.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Historien har vist at gruvevirksomhet er midlertidig og vil en dag ta slutt. Dette har man senest erfart i Sør-Varanger kommune med Sydvaranger gruve. Mellom 350-400 ansatte er uten jobb etter at selskapet slo seg konkurs i november i fjor .

Ordføreren i Tana Frank Martin Ingilæ mener at man bør ta lærdom av dette, og vil derfor at Elkem Tana årlig avsetter midler til et eget omstillingsfond.

– Et slikt fond skal gjøre det mulig å omstille lokalsamfunnet for et liv etter at gruvevirksomheten blir slutt, noe som jeg selvsagt håper vil ta mange, mange år til, forklarer Ingilæ.

Diskusjonen er blitt oppstått etter at det kinesiskeide selskapet, Elkem Tana, vil ha en gigantisk utvidelse av området hvor de utvinner kvartsitt i Austertana i Øst-Finnmark. Ordføreren støtter utvidelsesplanene , men ønsker likevel å sette visse samfunnsvilkår for dette.

– Har ingen avviklingsplaner

Utvidelsen må ifølge plan- og bygningsloven godkjennes av kommunestyret.

Forslaget fra ordføreren overrasker ikke Rune Martinussen som er daglig leder i Elkem Tana.

Rune Martinussen, Elkem Tana

– Elkem Tana planlegger for langsiktig virksomhet, og ikke for en avvikling, svarer daglig leder Rune Martinussen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg har hørt om forslaget også ved tidligere anledninger. Men vi har aldri mottatt noen offisielle henvendelser om dette, svarer Martinussen.

Hvor rimelig synes du er at Elkem avsetter penger til et slikt samfunnsutviklingsfond som ordføreren foreslår?

– Elkem ønsker jo å være en langsiktig aktør i Tana. Virksomheten har vært drevet der i 40 år. Utvidelse av driftsområdet viser at vi fortsatt planlegger virksomheten langsiktig. Elkem er en hjørnestensbedrift i Tana, og bidrar derfor allerede til å utvikle det lokale samfunnet, svarer Martinussen.

– Kan føre til mindre lønnsomhet

Han sier at Elkem gjerne tar imot ordføreren dersom han ønsker å diskutere forslaget med dem.

– Men nå er det jo ikke vanlig at det lages slike fond som han foreslår, mener Martinussen.

Tana kommune har ennå sagt noe om hvor stor avgiften bør være. Men Martinussen frykter for at dette kan bidra til mindre lønnsomhet gruvevirksomhet i Austertana.

– I dag setter vi allerede av penger oppryddingsarbeid. I tillegg betaler vi grunneieravgift til Finnmarkseiendommen (FeFo), svarer Martinussen.

Elkem Tana er den største private bedriften i kommunen som sysselsetter 41 personer, og en stor andel av dem er fra Tana kommune.