NRK Meny
Normal

Ordføreren ville ha 12,5 meter – varaordføreren ønsket 25 meter og vant

Forskjellen mellom de to er på 41 millioner kroner. Torsdag kveld vedtok kommunestyret å bygge et 25 meters basseng.

Hartvik Hansen (t.v.) og Frank Martin Ingilæ

Varaordfører Hartvik Hansen (t.v.) og ordfører Frank Martin Ingilæ skal i dag avgjøre hvor stort basseng kommunen skal bygge.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er ikke størrelsen det kommer an på, sies det ofte. For kommunestyrepolitikerne i Tana ble dette et sentralt spørsmål da de i dag tok stilling til om det nye bassenget bør være 12,5 meter eller 25 meter langt.

68 mill. eller 27 mill. kr?

Både ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap), rådmann Jørn Aslaksen og flertallet i formannskapet går inn for at kommunen bygger et 12,5 meters basseng ved flerbrukshallen og den nye skolen ved Tana bru. Prislappen er 27,1 millioner kr, og de årlige driftsutgiftene blir 1,5 millioner.

– Vi har ikke råd til et 25 meters basseng, sa ordføreren på kommunestyremøtet.

Varaordfører Hartvik Hansen (Felleslista) sammen med mindretallet i formannskapet, går inn for et 25 meters basseng. 68,3 millioner kr viser overslaget som er gjort. Årlige driftskostnader blir 3,3 millioner kr.

Idrettsrådet i Tana går inn for det største alternativet. Byggestart blir trolig våren 2016.

– Vi vil alle ha et 25 meters basseng. Jeg fikk en telefon tidligere i dag om at Tana må bygge 25 meter. Vedkommende sa at dersom Hartvik hoppet ut i et 12,5 meters basseng, så ville det ikke være mer vann igjen der, sa Hansen på møtet.

– Og om vi havner på Robek-lista i noen år på grunn av bassenget, så gjør ikke det noe, la han til.

Klokken 19 torsdag gikk et flertall inn for å bygge et 25 meters basseng tilknyttet flerbrukshallen.

I dag har kommunen basseng i Seida, men denne er i dårlig forfatning.

– Når det skjer noe med kritiske komponenter må bassenget etter all sannsynlighet stenges, framkommer det i saksutredningen.