Hopp til innhold

Reindrifta sliter mot Statnett

Tre reindriftsområder i Midt-Troms godtar ikke at Statnett bygger ut en 420 kV stort kraftlinje gjennom beitelandet. Statnett ber namsmannen nå om hjelp.

Møte med rein i Troms

Reinbeite truet i Midt-Troms på grunn av en stor kraftlinje.

Mai 2012 fikk Statnett konsesjon og ekspropriasjonstillatelse, fra Norges Vassdrags- og Energidirektoratet (NVE), om å bygge ut en 420 kV kraftlinje. Kraftlinja skal strekke fra Balsfjord, i Midt-Troms, til Hammerfest, i Vest-Finnmark.

Reindrifta klaget saken til OED

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Hauge, sier at de vil anke saken til Tingretten, hvis de ikke får medhold hos namsmannen.

Foto: NRK/Brennpunkt

Reinbeitedistrikene Mauken, Gielas og Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell klaget saken til Olje- og energidirektoratet (OED). I fjor kom svaret fra OED, og reinbeitedistrikene fikk ikke medhold i klagen.

Les også: Får bygge 420 kV linje - NRK Sápmi

Reindrifta godtar ikke forhåndstiltredelsen til Statnett. Den vil nemlig gi adgang til å igangsette anleggsvirksomhet. Derfor er saken lagt fram for namsmannen nå.

– Hvis namsmannen ikke gir medhold til reindrifta, vil saken ankes til tingretten, sier advokat Geir Hauge.

De har hatt en lignende sak i Kvænangen, i Nord-Troms, hvor reindrifta vant fram.

Ikke folkerettslig avklart

Advokat for Mauken, Gielas og Hjerttind/Altevatn/Fegerfjell reinbeitedistrikt, Geir Hauge, sier at de tre reinbeitedistriktene ikke tåler flere inngrep, og derfor er det ikke avklart folkerettslig.

Korte nyheter

 • Mange møtte opp for å vise motstand mot samehets

  Mange møtte opp i Bodø for å vise motstand mot samehets etter at fem-åringen Magnus ble utsatt for samehets i Bodø på 17. mai, Norges nasjonaldag.

  – Vi er alle sinte, triste, berørte i hjertet og i kroppen når vi opplever hets og rasisme i senere tid. Det gjelder flere enn bare det samiske folk, og vi tar tak i det og sier «møt opp, Bodø, og si ifra».

  Det sier Kalle Urheim som er initiativtaker sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh.

  Les mer om demonstrasjonen her.

  Se video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Oallugat bohte vuosttildit sámevaši

  Oallugat bohte Bådådjo gávpogii vuosttildit sámevaši odne, maŋŋá go viđajahkásaš Magnus vásihii sámevaši Bådådjos miessemánu 17. beaivvi, Norgga nationálabeaivvi.

  – Dát guoská midjiide buohkaide. Mii leat suhttan, mii leat váivvis. Dat dovdo sihke váimmus ja gorudis go vásihat vaši ja nállevealaheami dálá áiggis Bådådjos. Dat guoská eambbosiidda go dušše sámi álbmogii.

  Nu dadjá Kalle Urheim, gii bovdii vuosttildeapmái ovttas nuoraidorganisašuvnnain Noereh:n.

  Geahča video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Eai álggat doaimmaid maŋŋá eanadoarggástusa

  Svalbárdda politiijat dieđihit NRK:i ahte ii oktage leat váldán oktavuođa singuin maŋŋá otná iđitbeaivve garra eanadoarggástusa, ahte olbmot eai oro dovdan dan. Dannego doarggástus geavai meara vuolde, de sáhttá šaddat tsunámi, muhto politiijat eai árvvoštala dakkár vára, ja olbmot eai dárbbaš báhtarit, dieđihit politiijat.