Hopp til innhold

Tale til Sp-landsmøtet: – Å bli betvilt som urfolk er en fortsettelse av fornorskningen

Senterpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Elisabeth Erke, kom med sterke formaninger til partiets landsmøte i kjølvannet av Fosen-aksjonene i Oslo.

– Vi kan ikke ha det slik i 2023 at ungdommen vår må gå til aksjon i Oslo, for å gi sin støtte til Fosensamene, og for å få ministre og statsminister til å lytte, sa Erke fra talerstolen.

Hun sa at å være same i disse dager ikke har vært lett.

– Mange samiske hjerter blør. Mange har kjent på overtramp, avmakt, fortvilelse og sorg over det som skjer i Fosen saken. En høyesterettsdom som ser ut til å bli neglisjert, bygger ikke tillitt, sa hun.

Erke er også bekymret over at det virker som norske politikere ikke forstår alvoret i det arbeidet som Sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem rapport om til sommeren.

– Jeg trodde at en slik prosess, der kommisjonen som har jobbet i fem år med å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, en statlig kommisjon opprettet av Stortinget i 2018, skulle bidra til innsikt og erkjennelser, spesielt fra politisk hold, sa Erke.

Hun reagerer også sterkt på a enkelte politikere har tatt til ordet for å fjerne konvensjoner som styrker menneskerettigheter og urfolksrettigheter.

– Å bli betvilt som same, som urfolk, er på en måte fortsettelse av fornorskning i 2023. Å høre at vår lille reindrift bør vike for stormaktas interesser river våre hjerter i biter, sa Erke fra talerstolen til Sp-landsmøtet.

Flere av de samiske delegatene på årsmøtet har tatt opp regjeringens manglende oppfølging av Fosen-dommen.

I Fosen-saken har Høyesterett vurdert spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. (ekstern lenke - domstol.no)

Høyesterett i storkammer kom i 2021 enstemmig til at rettighetene til reindrifssamene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Fosen-aksjonister utenfor politisperringene ved Finansdepartementet.
Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira

Korte nyheter

 • Bistevaš gulahalli TILas

  Diibmá lei Sigbjørn Skåden vuosttaš geardde gulahalli dahje speaker sámegillii ruovttučiekčamis ja dán jagi galgga son maid gullot bistevaš sámegielat gulahallin Romssa Arenas:

 • Lágidit beassášdoaluid Sirpmás

  Sirpmá gilisearvi lágida vuosttas háve beassášdoaluid Sirpmá giliviesus lávvardagas gitta boahtte duorastahkii. Doaluid gohčodit sii Gákšu filbma- ja dáiddafestiválan. Okta lágideaddjin Tormod Varsi muitala, ahte olbmot leat váillahan sin guvlui beassášdoaluid.

  Guldal olles jearahallama:

 • Evakuerer flere steder i Troms

  Politimesteren i Troms har besluttet å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

  Evakueringen skjer på grunn av økende snøskredfare, og gjelder i alt 13 boenheter.

  I pressemeldingen opplyser politiet at de tror evakueringen vil stå seg de kommede 48 timene, på grunn av værprognosene.