Takknemlige for næringsorganisasjonen NRL

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er til stor hjelp for reindriftsnæringen. Nå er organisasjonen 70 år, og medlemmene er takknemlige for at de har en organisasjon som de kan søke støtte og hjelpe fra når vanskelige situasjoner oppstår.

Ellinor Guttorm Utsi på NRL-landsmøtet 2008

Arkiv-bilde fra Norske Reindriftssamers Landsmøte fra år 2008. Her en aktiv landsmøtedelegat, Ellinor Guttorm Utsi, som den gang tok et kraftig oppgjør med mannsdominansen i reindrifta. Hun mente staten måtte kutte i pengeoverføringene dersom kvinnene ikke fikk mer makt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Reindrifssamers Landsforbund (NRL) er næringsorganisasjonen for samene som driver med reindrift. Det kan sammenlignes med bondeorganisasjonene i Norge. NRL har eksistert i 70 år, og medlemmene i organisasjonen mener at organisasjonens ledere har gjort en god jobb i alle år.

Jobbet i 70 år med samme sakene

Nancy Porsanger Anti

Nancy Porsanger Anti er glad for at de har en organisasjon som jobber for reindriften. Hun sier at reindriftsutøverne i Finland ikke har et lignende organ, så de sliter litt med å sakene sine fremmet for myndighetene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reineier og medlem i NRL Nancy Porsanger Anti fra Tana i Finnmark, sier at styret i NRL har jobbet med de samme sakene i alle år.

– Blar man i styreprotokollene så ser man at styret har jobbet med arealinngrep og rovdyrproblematikken i all år.

Porsanger Anti sier at arealingrep og rovdyrproblematikk er noe som styret alltid har jobbet med. Det fordi reindriften stadig mister arealer til andre formål, og fordi reineierne alltid lider tap av inntekt på grunn av rovdyr, som dreper reinkalver og også større dyr i flokken.

NRL største politiske kraft i det samepolitiske arbeidet

Alf Johansen

Alf Johansen har fulgt arbeidet i NRL i 40 år, og han er svært stolt over at NRL har hatt gode ledere i alle år. Dessuten mener han at NRL alltid har vært en forkjemper for samisk språk og kultur.

Foto: NRK

Reineier Alf Johansen fra Porsanger kommune i Finnmark, mener at NRL var den største politiske kraften i det samepolitiske arbeidet for 30 - 40 år siden. Han sier at styret og organisasjonen har gjort en god jobb med de samepoliske sakene før Sametinget ble etablert.

– Ser man stort på det så har NRL betydd mye for samisk språk og kultur, sier han.

Rettighetsspørmål viktig for reindriften i Sør-Troms

Berit Oskal Eira

Berit Oskal Eira sier at NRL gjør en god jobb. Hun håper styret nå gjør en innsats for å få reinbeite-konvensjonen med Sverige i boks. Hennes distrikt sliter med å skaffe seg nok vinterbeite områder.

Foto: Privat

Reindriftsutøver Berit Oskal Eira forteller de har reinen på beite innom seks kommuner i Sør-Troms og noe over på Nordland, men også på svensk side. Vinterbeitene er det som skaper problemer for deres drift. Derfor sier hun at rettighetsspørsmålene er viktige, det fordi de mangler vinterbeiter. Styret må jobbe for å få reinbeite-konvensjonen oppgradert, så de får sikret vinterbeitene, og kan ha en bedre fremtid innen reindriften i Sør-Troms.

Lederen i organisasjonen ble gjenvalgt

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma ble gjenvalgt til leder for Norske Samers Landsforbund/NRL for enda et år. Hun er takknemlig for at hele landsmøtet støttet henne som leder, og takker for det.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lederen i NRL Ellinor Marita Jåmå fra sørsame området ble gjenvalgt til å lede organisasjonen videre.

– Det var med ydmykhet og takknemlighet at jeg fikk ny tillit. Eksra godt var det å ha hele landsmøtet i ryggen. Det er jo mange viktige oppgaver i fremtiden, og mange prosesser pågående som vi må følge opp. Rovdyr et et sentralt temaog areal, samt skrantesyka. Det er viktige saker som vi må jobbe med, sier gjenvalgt leder Jåma.