Hopp til innhold

Synes helgen blir amputert på grunn av sametingsmøte

Ulf Tore Johansen vil reise tidligere hjem fra Sametinget. – Er jeg heldig, så er jeg hjemme sent fredag kveld. Men noen er ikke hjemme før på lørdag, forteller han.

Sametinget i plenum

FIRE GANGER: Sametingets plenumsmøter holdes fire ganger i året.

Foto: Mona Solbakk / NRK

54-åringen bor i Lillestrøm. Han representerer partiet Nordkalottfolket på Sametinget, og er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets.

Nå ber han ledelsen i Sametinget vurdere om det er mulig å korte ned tiden de bruker på møter og kaffepauser.

Ulf Tore Johansen

SØR-NORGE: Ulf Tore Johansen.

Foto: NELLY ENGSTRÖM / NRK

– For å komme seg til møtene i Karasjok, må man reise hjemmefra søndag. Og møtene avsluttes først ut på dagen fredag. Dermed blir helgene veldig amputert både i forkant og etter plenumsmøtene, forteller han til NRK.

Fire ganger i løpet av året samles de 39 representantene i Karasjok på Sametinget til plenumsmøter. I tillegg til plenumsmøtene, holdes det også møter i de ulike fagkomitéene. Dermed må representantene som kommer fra sju ulike valgkretser i hele landet, samles i åtte ganger i Karasjok i løpet av året.

Ulf Tore Johansen mener det er mulig å gjøre samlingene mer effektive. Kortere pauser vil kunne bidra til at deler av mandagen og fredagen kan brukes reise, mener han.

– Poenget er å få utnyttet tiden bedre. Vi er jo der 24 timer i døgnet gjennom fem-seks døgn, sier han til NRK.

– Ikke sutring

Han forteller om representanter som ikke er hjemme før på lørdag etter møtene på Sametinget.

Johansen understreker at dette ikke er et krav fra Nordkalottfolket, men noe som både Sametingets ledelse og partiene kan vurdere.

– Jeg håper belastningen på de folkevalgte kan bli så liten som mulig med tanke på reiser. Tidsbruken bør ikke bli noe som gjør at folk ikke velger å ta sånne verv, sier han.

Er ikke dette noe folkevalgte som stiller opp frivillig, bør regne med?

– Jeg håper ikke dette fremstår som sutring fra vår side. Selv gikk jeg inn i dette med åpne øyne, men jeg ser at det kan være mulighet for å gjøre det enda mer attraktivt å stille seg til disposisjon for politisk arbeid i Sametinget, svarer Ulf Tore Johansen.

Les også Maren (26) vil at skatten fra 20.000 samer går til Sametinget

«Unødig belastende»

Plenumsledelsen styrer møtevirksomheten på Sametinget. Tom Sottinen (Ap) er lederen.

Han sier til NRK at det kan bli utfordrende å forkorte møtetiden.

– Å bruke mandagen til reisedag vil gå utover gruppemøtene som partiene har. I plenumsuka behandler vi mange saker, sier Sottinen.

I brevet til plenumsledelsen skriver Ulf Tore Johansen at de fleste representantene tilbringer fem døgn borte fra hjemmet i forbindelse med møtene. I tillegg kommer reisene.

Tom Sottinen

MØTELEDER: Tom Sottinen.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

«Noe vi mener virker unødvendig belastende for representantene», skriver Johansen.

– Det er første gang jeg hører at det er «unødvendig belastende for representantene» å måtte reise på møter i Sametingets regi, svarer plenumsleder Tom Sottinen.

– Som folkevalgt representant må man forvente å overnatte andre steder enn hjemme under våre møter. De aller fleste av våre representanter er jo bosatt andre steder enn Karasjok hvor Sametinget er, sier han.

Sottinen opplyser at henvendelsen fra Nordkalottfolket behandles i september.

– Vi må forholde oss til den vedtatte møteplanen som plenum har besluttet, men vi skal selvsagt se på løsninger som gjør at representantene kommer seg hjem fra møtene på best mulig måte, sier han.

Les også Plan mot samehets: – Supertopp hvis den gjennomføres

Márjá Viktoria Langmo Petersen

Korte nyheter

 • Dronnet Sonja galledii riikkaidgaskasaš bázzedahkkiid Bieváin

  Les på norsk.

  Gonagasskiipa lea Nordlánddas dán vahkku. Vuossárgga finai Majestehta Dronnet Sonja gáttis Bieváin ovttas sátnejođiheddjiin Sture Pedersen, čállá Bladet Vesterålen.

  Bieváin galledii son Olgogalleriija, gos čieža riikkaidgaskasaš bázzedahkki barget olles dán geasi. Son rabai ieš galleriija 2015:s.

  Bázzedahkkit ráhkadit iešguhtet bácci mat biddjojuvvojit Kirkeveienii Bieváin, aviissa dieđuid mielde. Geaidnu lea gili boarráseamos.

  Dronnet lea máhccan fas Gonagasskiipii mii lea jođus máttás. Mátki Bieváide lei priváhta, dieđiha gonagasšloahtta.

  Dronning Sonja i Bodø lørdag.
  Foto: Jan Langhaug
 • SG moaitá hattiid girdišiljuin

  Girdišiljuid gávppiin leat menddo alla hattit, oaivvilda stuorradiggeáirras Andreas Sjalg Unneland (SG).

  Mii leat áibbas sorjavaččat dietnasiin, vástida Avinor.

  – Avinor dadjá ahte sii gáibidit gilvonávccalaš hattiid, muhto go bearaš mas leat njealjis šaddet máksit badjel 300 ruvnno njealji bruvssa ja veahá šuhkoláda ovddas, de lea dat njulgestaga «mielaheapme», dadjá Unneland.

  Stuorradiggeáirras háliida ahte aktevrrat árvvoštallet iežaset hattiid, dahje ahte Avinor bidjá garrasat gáibádusaid.

  – Gávppit leat vuoitán jackpota ealáhusa vuorbádeamis go sáhttet bidjat alla hattiid das mii geavatlaččat lea monopola, dadjá son.

  Avinor čállá e-poasttas NRK:i ahte lea SSP fitnodat mii bidjá hattiid gávppiin.

  Point på Bodø lufthavn.

  Reagerer på flyplasspriser: – Vunnet jackpot i næringslivets lotteri

  SV bruker ordene «blodpris» og «monopol» når de omtaler prisene på flyplasser. Avinor sier at de er avhengig av at folk legger igjen penger i kioskene.

 • Andreinntaket til videregående opplæring er klart

  249 søkere har nå fått tilbud om plass ved videregående skoler i Finnmark fylkeskommune etter at andreinntaket er klart, melder fylkeskommunen i en pressemelding.

  Til sammen har nå 2.464 søkere fått tilbud om videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune.

  Av de 249 søkerne var det 115 nye ungdomsrettssøkere som fikk tilbud om skoleplass til fylkeskommunale og statlige skoler i Finnmark.

  Det betyr at alle søkere med ungdomsrett nå har fått tilbud om skoleplass.

  I tillegg til søkere med ungdomsrett, har søkere med andre rettstyper også fått tilbud.

  Syv søkere med fullføringsrett har fått tilbud om skoleplass, det samme har 52 søkere med voksenrett og til slutt har også 75 søkere uten rett fått tilbud som skoleplass.

  Alta videregående skole

  Hoved­inntaket til videre­gående opp­læring i Finnmark er klart: En linje skiller seg ut

  De fleste har søkt seg til yrkesfag.