Hopp til innhold

Synes helgen blir amputert på grunn av sametingsmøte

Ulf Tore Johansen vil reise tidligere hjem fra Sametinget. – Er jeg heldig, så er jeg hjemme sent fredag kveld. Men noen er ikke hjemme før på lørdag, forteller han.

Sametinget i plenum

FIRE GANGER: Sametingets plenumsmøter holdes fire ganger i året.

Foto: Mona Solbakk / NRK

54-åringen bor i Lillestrøm. Han representerer partiet Nordkalottfolket på Sametinget, og er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets.

Nå ber han ledelsen i Sametinget vurdere om det er mulig å korte ned tiden de bruker på møter og kaffepauser.

Ulf Tore Johansen

SØR-NORGE: Ulf Tore Johansen.

Foto: NELLY ENGSTRÖM / NRK

– For å komme seg til møtene i Karasjok, må man reise hjemmefra søndag. Og møtene avsluttes først ut på dagen fredag. Dermed blir helgene veldig amputert både i forkant og etter plenumsmøtene, forteller han til NRK.

Fire ganger i løpet av året samles de 39 representantene i Karasjok på Sametinget til plenumsmøter. I tillegg til plenumsmøtene, holdes det også møter i de ulike fagkomitéene. Dermed må representantene som kommer fra sju ulike valgkretser i hele landet, samles i åtte ganger i Karasjok i løpet av året.

Ulf Tore Johansen mener det er mulig å gjøre samlingene mer effektive. Kortere pauser vil kunne bidra til at deler av mandagen og fredagen kan brukes reise, mener han.

– Poenget er å få utnyttet tiden bedre. Vi er jo der 24 timer i døgnet gjennom fem-seks døgn, sier han til NRK.

– Ikke sutring

Han forteller om representanter som ikke er hjemme før på lørdag etter møtene på Sametinget.

Johansen understreker at dette ikke er et krav fra Nordkalottfolket, men noe som både Sametingets ledelse og partiene kan vurdere.

– Jeg håper belastningen på de folkevalgte kan bli så liten som mulig med tanke på reiser. Tidsbruken bør ikke bli noe som gjør at folk ikke velger å ta sånne verv, sier han.

Er ikke dette noe folkevalgte som stiller opp frivillig, bør regne med?

– Jeg håper ikke dette fremstår som sutring fra vår side. Selv gikk jeg inn i dette med åpne øyne, men jeg ser at det kan være mulighet for å gjøre det enda mer attraktivt å stille seg til disposisjon for politisk arbeid i Sametinget, svarer Ulf Tore Johansen.

Les også: Maren (26) vil at skatten fra 20.000 samer går til Sametinget

«Unødig belastende»

Plenumsledelsen styrer møtevirksomheten på Sametinget. Tom Sottinen (Ap) er lederen.

Han sier til NRK at det kan bli utfordrende å forkorte møtetiden.

– Å bruke mandagen til reisedag vil gå utover gruppemøtene som partiene har. I plenumsuka behandler vi mange saker, sier Sottinen.

I brevet til plenumsledelsen skriver Ulf Tore Johansen at de fleste representantene tilbringer fem døgn borte fra hjemmet i forbindelse med møtene. I tillegg kommer reisene.

Tom Sottinen

MØTELEDER: Tom Sottinen.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

«Noe vi mener virker unødvendig belastende for representantene», skriver Johansen.

– Det er første gang jeg hører at det er «unødvendig belastende for representantene» å måtte reise på møter i Sametingets regi, svarer plenumsleder Tom Sottinen.

– Som folkevalgt representant må man forvente å overnatte andre steder enn hjemme under våre møter. De aller fleste av våre representanter er jo bosatt andre steder enn Karasjok hvor Sametinget er, sier han.

Sottinen opplyser at henvendelsen fra Nordkalottfolket behandles i september.

– Vi må forholde oss til den vedtatte møteplanen som plenum har besluttet, men vi skal selvsagt se på løsninger som gjør at representantene kommer seg hjem fra møtene på best mulig måte, sier han.

Les også: Plan mot samehets: – Supertopp hvis den gjennomføres

Márjá Viktoria Langmo Petersen
Márjá Viktoria Langmo Petersen

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK