Sykepleieren som ble verdensleder

– Jeg trives som verdensleder og ser nå endelig resultater etter 30 års arbeid for å sikre urfolks rettigheter.

Victoria Tauli-Corpuz, verdens urfolksleder
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Det sier Victoria Tauli-Corpuz, urfolkskvinnen fra Filippinene, som er leder i FNs Permanente Forum for Urfolkssaker. Et toppverv som hun overtok etter Ole Henrik Magga.

HØR RADIOPORTRETT:

VICTORIA TAULI-CORPUZ (SAMISK OG ENGELSK)

VICTORIA TAULI-CORPUZ (KUN PÅ ENGELSK)

Den vanskelige hverdagen

– Livet mitt består av møter og lange reiser. Jeg besøker lokale urfolkssamfunn for å få innblikk i problemene som de sliter med og mange urfolksgrupper har det tøft, sier Victoria.

Hun hører om drap, overgrep, rasisme, sosial nød og plyndring av landområder. Hun ser hvordan de store internasjonale selskapene invaderer og kjøper naturressurser i urfolksområder, for deretter å innføre ”dialog” på sine premisser.

Oppvokst på fjellet

Victoria tilhører Igorot folket og de bor på fjellet i Cordillera region på Luzon øya i Filippinene.

Les mer om Igorot folket (ekstern lenke)

– Jeg kommer fra en stor familie. Vi var fem søstre og fem brødre. Jeg og min mann har fire barn og fire barnebarn. Dessverre så har jeg altfor lite tid til barnebarna, fordi jeg har mange reisedager i løpet av et år. Familien min eier risåkre og er en viktig inntektskilde for oss. Den tropiske regnskogen er et av verdens beste spiskammers og vi sanker, jakter og fisker i de enorme subtropiske områdene.

Igorot folket har en egen ordning om hvordan de forvalter og deler landområder. Dersom en ønsker å selge sin risåker, så må vedkommende alltid henvende seg først til nære slektninger, for å høre om de vil kjøpe åkeren. Åkrene må forbli i familiens eie og de har ikke mulighet til å selge landeiendommer til fremmede.

– Livet består av tilfeldigheter

Victoria er sykepleier, men valgte å forlate yrket etter noen år. Hun begynte med kommunal- og regional organisering og startet helseprogrammer for å styrke lokalsamfunnet i Cordillera.

Nå jobber hun som administrerende direktør på Tebtebba, et kompetanse- og utdanningssenter, som jobber med urfolksrettigheter og styrking av samarbeid mellom urfolk.

– Livet består av tilfeldigheter og denne toppjobben i FN er ikke noe jeg hadde planlagt. Jeg var på riktig sted til riktig tid, sier Victoria.

På 80-tallet var hun med i en delegasjon som dro til FNs arbeidsgruppemøte og der møtte hun mange interessante urfolksledere som motiverte henne til å satse på internasjonal urfolks karriere.

Les mer om Tebtebba

Svært viktig med urfolksrettigheter


Under intervjuet poengterer Victoria flere ganger at det er svært viktig å spre ut informasjon om urfolksrettigheter. De fleste lokalsamfunn kjenner ikke til urfolksdeklarasjonen, ei heller til ILO konvensjonen Nr. 169 om urfolk og stammefolk. De vet heller ikke at godkjennelsen av deklarasjonen er med på å avslutte flere hundre års undertrykkelse av urfolk.

Statusen til urfolksdeklarasjonen er lav, og implementeringen går ikke slik man hadde forventet. Det er tre land som ikke har ratifisert denne deklarasjonen, nemlig USA, Canada og New Zealand.

– Deklarasjonen er et viktig skritt for å få selvbestemmelse og derfor må urfolk kjenne til sine rettigheter, poengterer Victoria. Hun foreslår at urfolksdeklarasjonen og ILO konvensjonen blir oversatt til så mange urfolksspråk som mulig og at man igangsetter et stort globalt prosjekt, nemlig å lage DVD-er om urfolksrettigheter.

Victoria mener at deltakelse i FNs Permanente Forum for Urfolk årlige sesjon gir mulighet til reell påvirkning og er en viktig arena for urfolk fra hele verden.

Vanskelig, men viktig jobb

Victoria har nå vært leder i FNs Permanente Forum siden 2005 og hun har kun ett år igjen. Hun sier at jobben har vært svært krevende og vanskelig, men hun ser at forumet gjør en viktig jobb for verdens 370 millioner urfolk, som bor i 70 land.

Les mer om FNs Permanente Forum for Urfolk

– Verdens urfolk har store forventninger til forumet og de tror at FN kan løse deres problemer, noe som ikke er riktig. Forumet er en del av FN systemet, og det kan ta flere år før vi klarer å løse konflikter og finne gode løsninger, sier Victoria.

Hva sier du til mennesker som sliter i hverdagen og de fleste tror at FN klarer å hjelpe dem?

– Jeg ser både frustrasjon og aggresjon når vi ikke klarer å hjelpe folk som er i nød. Det er lite vi kan gjøre, men det er viktig å ha tid til medmennesker som har det tøft i hverdagen.

Victoria Tauli-Corpuz og Ole Henrik Magga hadde felles mål for 30 år siden. De ville etablere et felles forum for urfolk og de ville også sikre urfolksrettigheter,

– This is my life, sier Victoria. Hennes neste mål er å hjelpe verdens urfolkskvinner. Hun vil at det skal bli flere kvinnelige ledere i verdens urfolkssamfunn.