Ansatte syke etter ran

Ran av kiosk og bensinstasjoner økte i fjor og de ansatte som utsettes for ran, blir ofte sykemeldt i lang tid.

Ran Shell Heimdal

Illustrasjonsfoto

Foto: Politiet

31. mars i fjor ble Bønes bensinstasjonen i Bergen ranet. To menn med våpen truet nattevakten til å gi kassabeholdningen. Den ansatte gjorde slik ranerne forlangte og deretter løp de fra stedet.

Gevær mot hodet

Jan Kristian Rasmus (32 år) fra Karasjok var fast ansatt nattevakt på Bønes bensinstasjon og han var alene på arbeid den natten de to ranerne truet han til å gi kassabeholdningen.

Jan Kristian Rasmus

Jan Kristian Rasmus

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Jeg var helt uforberedt på at jeg kunne bli utsatt for ran og da den ene raneren rettet geværløpet mot hodet mitt og forlangte pengene, da stivnet jeg til, men klarte å gjøre slik de ba om, sier Rasmus.

De to ranerne løp fra bensinstasjonen etter at Rasmus hadde gitt kassabeholdningen. De skadet ikke Jan Kristian Rasmus fysisk, men de psykiske skadevirkningene etter ranet preger hverdagen hans.

Sykemeldt

Rasmus ble sykemeldt en stund etter ranet. Han fikk god støtte og hjelp av arbeidsgiveren, men angsten kom snikende etterhvert.

GULDAL: Jan Kristian Rasmus

– Jeg fikk problemer med søvnen og høye lyd gjorde meg skvetten og etterhvert fikk jeg angst for mørket. Jeg ble sykemeldt og er det fremdeles selvom det er et år siden jeg opplevde ranet, sier Rasmus.

– Det er også vanskelig å forklare til folk om hvordan lidelsene virker på meg og det er også vanskelig å få forståelse for at jeg enda er sykemeldt etter så lang tid etter ranet, sier Jan Kristian Rasmus.

Fungerer dårlig

Roald Bjørklund

Professor Roald Bjørklund

Foto: Psykologisk institutt - UiO

Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, Roald Bjørklund sier at 25 prosent av de som opplever et ran, bruker cirka tre måneder for å kunne fungere i arbeidet igjen, mens mellom 50 og 75 prosent vil bruke cirka et år for å komme seg i arbeid igjen.

HØR: Professor Roald Bjørklund

– Ingen er forberedt på et ran og når de opplever dette, så får så og si alle problemer etter en stund. Det er spesielt søvn- og angst problemene som plager de fleste. Samtidig får de liten forståelse for problemene av kollegene etter en stund, sier Bjørklund.