Sykehus på Helgeland

I dag kommer Helse Nord-styret trolig til å vedta at også modellen med to sykehus på Helgeland skal utredes videre. Selv ville Helgelandssykehuset legge bort alternativet med to sykehus, og bare utrede ett stort sykehus og dagens løsning. Men Helse Nord-direktør Lars Vorland sier de ikke kan la være å utrede to sykehus, blant annet fordi ny nasjonal sykehusplan krever det.