Hopp til innhold

– Sykefraværet et alvorlig problem

Sykefraværet i Kautokeino kommune er høyt. Så høyt at kommunen trolig taper opp mot ti millioner kroner årlig på det. Nå vil kommunen forsøke å redusere fraværet.

Kent Valio

Rådmann i Kautokeino kommune, Kent Valio.

Foto: Roger Manndal / NRK

Rådmann i Kautokeino kommune, Kent Valio, sier de ikke kan leve med en situasjon der mange ansatte er syke, og i hvert fall ikke dersom de blir syke på grunn av arbeidet. Omtrent 37 av de 261 ansatte i kommunen er borte fra jobb hver dag.

– Det er et alvorlig problem for kommunen, sier Valio.

Sykefraværet rammer alle

Med sine 261 ansatte, er kommunen den største arbeidsgiveren i Kautokeino. På lønningslista finner vi alt både lærere, sykepleiere, førskolelærere og administrasjonsansatte.

Reidun Gaup

Verneombud Reidun Gaup.

Foto: Roger Manndal / NRK

Leder i Fagforbumdet i Kautokeino Reidun Gaup er usikker på hva som forårsaker det høye sykefraværet, men sykefraværet rammer dem alle.

– Det blir jo mer arbeid for man må jo lære opp nye vikarer. Og enda mer arbeid dersom du ikke får tak i vikarer. Det har også skjedd, sier hun.

Ikke bare i Kautokeino

Det er ikke bare i Kautokeino de sliter med høyt sykefravær. Daglig er hver tiende kommuneansatt i Norge borte fra jobb. Det blir dyrt for samfunnet.

Valio forteller at de har regnet med at det høye sykefraværet koster kommunen opp imot ti millioner kroner årlig.

– Men da har vi ikke tatt med kostnader som følge av vikartjenester. Slik at summen blir langt større, sier han.

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA