– Sykefraværet et alvorlig problem

Sykefraværet i Kautokeino kommune er høyt. Så høyt at kommunen trolig taper opp mot ti millioner kroner årlig på det. Nå vil kommunen forsøke å redusere fraværet.

Kent Valio

Rådmann i Kautokeino kommune, Kent Valio.

Foto: Roger Manndal / NRK

Rådmann i Kautokeino kommune, Kent Valio, sier de ikke kan leve med en situasjon der mange ansatte er syke, og i hvert fall ikke dersom de blir syke på grunn av arbeidet. Omtrent 37 av de 261 ansatte i kommunen er borte fra jobb hver dag.

– Det er et alvorlig problem for kommunen, sier Valio.

Sykefraværet rammer alle

Med sine 261 ansatte, er kommunen den største arbeidsgiveren i Kautokeino. På lønningslista finner vi alt både lærere, sykepleiere, førskolelærere og administrasjonsansatte.

Reidun Gaup

Verneombud Reidun Gaup.

Foto: Roger Manndal / NRK

Leder i Fagforbumdet i Kautokeino Reidun Gaup er usikker på hva som forårsaker det høye sykefraværet, men sykefraværet rammer dem alle.

– Det blir jo mer arbeid for man må jo lære opp nye vikarer. Og enda mer arbeid dersom du ikke får tak i vikarer. Det har også skjedd, sier hun.

Ikke bare i Kautokeino

Det er ikke bare i Kautokeino de sliter med høyt sykefravær. Daglig er hver tiende kommuneansatt i Norge borte fra jobb. Det blir dyrt for samfunnet.

Valio forteller at de har regnet med at det høye sykefraværet koster kommunen opp imot ti millioner kroner årlig.

– Men da har vi ikke tatt med kostnader som følge av vikartjenester. Slik at summen blir langt større, sier han.