Sykefraværet koster 10 millioner

Mye korttidsfravær koster Kautokeino kommune dyrt.

Kautokeino sentrum

Kautokeino kommune sliter med sykefraværet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kommunen vurderer nå å opprette en egen stilling for å få ned sykefraværet. Kommunestyret sluttet seg nemlig enstemmig til et forslag fra Venstres Ann-Catharina A. Lango om at kommunen ser behov for å opprette en stilling som har i oppgave å redusere sykefraværet hos ansatte i kommunen, eventuelt søke ekstern hjelp. Det skriver Altaposten .

Må ta tak i det
Under regnskapsdebatten i kommunestyret ble det snakket mye om det høye sykefraværet i kommunen. Det har blitt antydet at korttidsfraværet blant kommuneansatte påfører kommunen en kostnad årlig på rundt 10 millioner kroner og at det er mer enn 30 årsverk totalt som går vekk i langtidsfravær.

– Tallene er omkring det du nevner. Jeg synes dette er for mye og vi må ta tak i dette nå. Kommunestyret hadde en fin diskusjon rundt dette og det er enstemmighet blant alle politikere at vi må ta tak i situasjonen, sier ordfører Klemet Erland Hætta til Altaposten.

Han forteller til NRK Sápmi at de regner med at kommunestyret kommer til å behandle denne saken og kommuneadministrasjonens forslag til tiltak i kommunestyremøtet som er i desember.

Klemet Erland Hætta

Ordfører Klemet Erland Hætta varsler tiltak for å få ned sykefraværet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Vil ha mer åpenhet
Ordføreren slår fast at noen er for syke til å kunne gå på jobb, noen er syke over kortere tid, andre er langtidssykemeldte som følge av kronisk sykdom, mens en tredje gruppe er de som bruker egenmelding.

– Vi må tørre å snakke om dette. Kanskje har sykefraværet med holdninger å gjøre, kanskje kan vi som arbeidsgiver legge bedre til rette for arbeidstakere, kanskje skal det bare til et klapp på skuldra, for at folk skal trives bedre eller ha et sterkere ønske om å komme på jobb. Kanskje tar vi for dårlig vare på våre ansatte, spør Hætta åpent.

Ordføreren forteller at kommunens ansatte har omtrent 12 prosent sykefravær. Norges gjennomsnittlige sykefravær ligger på 6,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå .

Elgjakt påvirker
– Elgjakta øker det kommunale sykefraværet, det skal vi ikke legge skjul på. Det er også et høyere fravær en periode før påske og dette er forhold som vi må tørre å snakke om, sier ordføreren. Han vil ikke rette noen pekefinger mot noen spesielle ansatte, men slår fast at kommunen som arbeidsgiver må gå i seg selv og det må kanskje også ansatte gjøre.