Hopp til innhold

Svømmetur over fjorden er utsatt

På grunn av vær- og vindforholdene er svømmeturen over Porsangerfjorden utsatt til tirsdag.

Knut-Einar Kristiansen

Knut-Einar Kristiansen vil bruke helga til forberedelser og til å vente på bedre vær- og vindforhold.

Foto: Pivat

– Det ser ut som tirsdag er dagen det skal skje. Værmeldingen er god og alle som må være på plass er det, opplyser Knut-Einar Kristiansen (51) til NRK.

Tidspunktet på dagen er ennå ikke helt bestemt. Starten blir enten på formiddagen eller ettermiddagen.

– Det er høyvann klokken 10:10 og lavvann klokken 16:16, så det blir rundt de to klokkeslettene. Avgjørelsen tar jeg når jeg har fått vært der og sett litt på forholdene i løpet av helga, forteller han.

Fikk ideen i 2008

Ideen om å svømme over Porsangerfjorden fikk Kristiansen i 2008, da han holdt på å se på olympiske sommerleker fra Beijing.

Knut-Einar Kristiansen

Knut-Einar Kristiansen har forberedt seg grundig til den forestående svømmeturen over fjorden.

Foto: Privat

– Det er en utfordring jeg har bestemt meg for å gjennomføre. For noen år siden satt jeg og så på de olympiske sommerlekene. Der hadde de en mil maratonsvømming som en av svømmedistansene. Da tenkte jeg at det der skal nok jeg også klare, jeg skal nok klare å svømme en mil. Jeg kunne ikke tenke meg en bedre plass å gjøre det enn i nærheten av hjemplassen min, sier Kristiansen.

Han er opprinnelig fra den lille grenda Brenna i Porsanger, men har de siste 14 årene bodd i Leeds i England. Der jobber han i transportbransjen.

– Meg bekjent er det ingen som ennå har svømt over Porsangerfjorden, sier den utflytta brennaværingen.

Svømmeturen starter i Aronberget i nærheten av Børselv, drøye 30 km fra kommunesenteret Lakselv. Turen skal etter planene ende på den andre siden av fjorden i Trollholmsund.

Strekningen skal være cirka 11 km, muligens enda lenger.

– Jeg har en kamerat som har en hytte på andre siden av fjorden, og han har lovt å varme opp badstuen til jeg kommer over, forklarer Kristiansen.

Svømmer over Porsangerfjorden

Den mest sannsynlige ruta går på skrått fra Aronberget til Trollholmsund. – Med denne ruta unngår jeg strømmene i Reinøysundet og så får jeg den distansen som jeg ville ha, forklarer Knut-Einar Kristiansen.

Foto: Privat

Korte nyheter

 • Bivdet digaštallama sámi statistihka birra Norggas

  Sámediggeráđđi bovde digaštallat boahtteáiggi sámi statistihka Norggas. Dat boahtá ovdan Sámedikki preassadieđáhusas.

  – Maŋŋel 50 jagi oaidnemeahttunvuođas lea dál áigi ahte sámi álbmot oažžu saji maiddái statistihkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) preassadieđáhusas.

  Sámediggeráđđi lokte Sámedikki čilgehusa sámi statistihka birra digaštallamii Sámedikki boahtte dievasčoahkkimis, gaskavahku geassemánu 7. beaivvi.

  Sámediggi čállá ahte reaidun adnojuvvo statistihkka áibbas mearrideaddjin gozihit norgga stáhta olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid sámi álbmoga ektui.

  Sámediggeráđi mielas maid lea statistihkka lihkka dehálaš addimis politihkkáriidda ja eará mearrideddjiide dárbbašlaš dieđuid dárbbuid ja hástalusaid birra mat leat sámi servodagas.

  – Jus eat lohkkojuvvo, de eat vuhtiiváldojuvvo. Nu lea dilli odne, ja eat mii oaččo eambbo ávkkálaš statistihka ja dieđuid iežamet birra jus eat daga juoidá fargga. Mii fertet veardidit man guhká vel galgat bissut seamma dásis, lohka sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hans Ludvig Andreassen / Hans Ludvig Andreassen/NRK
 • Vil ha diskusjon om samisk statistikk

  Sametingsrådet inviterer til en diskusjon om fremtidens samiske statistikk i Norge, det kommer frem i en pressemelding.

  – Etter 50 års usynlighet er det på tide å gi det samiske folket en synlig plass også i statistikken, uttaler sametingsråd Runar Myrnes Balto i Sametingets pressemelding.

  ¨De mener statistikk er avgjørende for å overvåke menneskerettighetene til den samiske befolkningen og gir nødvendig kunnskap om behovene og utfordringene i samiske samfunn.

  Sametingsrådet ønsker å løfte Sametingets redegjørelse om samisk statistikk til debatt på det kommende plenumsmøtet den 7. juni.

  De vurderer flere grep, blant annet bruk av frivillig selvidentifikasjon i undersøkelser og registre, inkludering av samisk kulturell bakgrunn i Folkeregisteret, og å bruke Sametingets valgmanntall til generelle statistikkformål. Videre ønsker de å opprette et organ som skal forvalte samisk statistikk.

  Myrnes Balto påpeker at god urfolkspolitikk krever god urfolksdata, og at det er på tide å ta tak i mangelen på statistikk. De ønsker å vite mer om samiske rettigheter og situasjonen til samiske barn i barnevernet. Sametingsrådet inviterer derfor til en debatt om hvordan man kan utvikle en samisk statistisk populasjon basert på eksisterende registre.

  ​– Telles vi ikke, så teller vi ikke. Sånn er tilstanden i dag, og vi får ikke mer meningsfull statistikk og kunnskap om oss selv hvis vi ikke gjør noen grep snart. Vi må vurdere hvor mye lengere vi skal stå på stedet hvil, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.​

 • soitet beassat golgadit ruoššaluosa

  Dán geasi bivdorivttiid eaiggádagat soitet beassat geahččalit maid golgadeame ruoššaluossabivddu oktavuođas Deanu čázádagas. Dan varas goit ferte dahkat sierra plána, ja almmuhit áššis Lappi EJB-guovddážii. Almmuhus galgá dahkkojuvvot guokte vahku ovdalgo ulbmilin lea bivdit. Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ruoššaluosa bivdoáigodat lea mihccamaras borgemánu lohppii. Dán geasi Deanu čázádagas oažžu bivdit buot eará guliid earret atlántta luosa.

  pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK