Svindyr lakselustrussel

Dersom store vassdrag som Tanavassdraget blir smittet med parasitten Gyrodactylus Salaris, vil det koste hundre millioner kroner å bekjempe utbruddet, viser rapport fra veterinærinstituttet. Parasitten er ennå ikke oppdaget i lakseelever i Finnmark, men situasjonen er ikke like god i våre naboland, advarer instituttets vannforvaltningsrådgiver Ivar Hellesnes.