NRK Meny
Normal

Sveriges melding til Norge: – Ikke behov for avtale

Den svenske landbruksministeren mener at det ikke er behov for en avtale mellom Norge og Sverige i reinbeitekrangelen. Norge mener det er Sverige som står for brudd.

Ansiktsbilder av Sven-Erik Bucht og Jon Georg Dale

UENIGE MINISTRE: Sveriges landbruksminister Sven-Erik Bucht (t.v.) og Norges landbruksminister Jon Georg Dale er ikke enige om en reinbeite-avtale mellom landene.

Foto: Jonas Ekströmer/Tor-Emil Schanche / NTB scanpix/NRK

– Jeg bryter ikke forhandlingene. Sverige har meddelt at de ikke vil ratifisere den avtalen som vi har vært enige om, og som skulle vært ratifisert, sier den norske landbruksminister, Jon Georg Dale, og nekter dermed for at han har brutt forhandlingene.

Når ikke Sverige ratifiserer avtalen, så betyr det at norske reineiere ikke får samme mulighet til å ha reinbeite i Sverige, slik de svenske reineierne har i Norge, mener han.

– Slik kan man ikke ha det, og det har vært stadig økende antall rein som kommer fra svensk side. Da blir den norske reindriften taperen, mener landbruksministeren.

– Da ser ikke jeg noen annen utvei enn at vi er nødt til å regulere den svenske reindriften i Norge, slik vi har regulert den norske, legger Dale til.

Norske og svenske samer har hatt rett til å søke beite i nabolandet i flere hundre år, men den forrige avtalen gikk ut i 2005. De to landene har nå forskjellig regelverk for reinbeite. Noe som har ført til konflikter.

De berørte reindriftssamene på norsk side har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.

Svensk minister: – Ikke behov for konvensjon

Den svenske landbruksministeren Sven-Erik Bucht mener man kan drive grenseoverskridende reindrift uten å ha en reinbeitekonvensjon på plass.

Lappekodisillen fra 1751 er en avtale mellom Sverige og Danmark-Norge som fortsatt gjelder i dag. I denne står regler for grenseoverskridende reindrift, og man må derfor ikke ha en reinbeitekonvensjon for å kunne gjennomføre grenseoverskridende reindrift, skriver Bucht i en e-post til Sameradion.

Grenseoverskridende reindrift er en viktig sak for den svenske landbruksministeren, hevder han i e-posten. Bucht mener det er god grunn til at avtalen har tatt lang tid.

– Det er spørsmål om forankring og rettssikkerhet, man kan derfor ikke forhaste seg før dette er på plass, skriver Bucht som ønsket videre samtaler med Norge.

Rein

BEITER I TO LAND: Noen reindriftssamer i Sverige og Norge har beiterett i begge landene, men på grunn av manglende avtale mellom landene er det ikke avklart hvordan dette løses i praksis. (Reinsdyrene på bildet har ikke med denne saken å gjøre.)

Foto: Knut-Sverre Horn

– Uheldig at deres stemme ikke er hørt

Sametingene på norsk og svensk side hadde satt ned en arbeidsgruppe, som jobbet med løsninger for hvordan grenseoverskridende reindrift skulle fungere. Arbeidsgruppen gjorde ferdig sitt arbeid i 2014 – men deres forslag ble ikke tatt med i forslaget til reinbeitekonvensjon.

– Det er uheldig at man ikke har tatt til seg den samiske arbeidsgruppens forslag, sier lederen for Svenske samers riksforbund, Jörgen Jonsson.

Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs

– STATENE MÅ TA ANSVAR: Sametingsråd Mariann Wollmann Magga mener Norge og Sverige må ta ansvar for å få på plass en avtale.

Foto: Åse Pulk / Sametinget

Også det norske Sametingets reindriftspolitiske talsperson, sametingsråd Mariann Wollmann Magga er svært kritisk til at samenes eget forslag ikke er tatt med i samarbeidet mellom de to nasjonalstatene.

– Regjeringene et samlet forslag, nærmest servert på sølvfat, men evnet ikke å agere for å ratifisere avtalen. Dette ansvaret for manglende konvensjon, og de følgende dette får, må regjeringene ta på sin kappe, sier Magga.

Hun mener det har ført til at konfliktnivået har tilspisset seg.