SVer: – Kan ingenting om reindrift

– Det er helt sant at jeg ikke kan noe om reindrift. Jeg sitter dog heller ikke i rovviltnemnda på grunn av min kunnskap om reindrift, sier SVs medlem i rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold, Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun understreker at rovviltnemndenes medlemmer er folkevalgte. – Vi får god skolering og grundige sakspapirer, men vi er vanlige folk – ikke fageksperter, sier Holmås Eidsvoll.