Hopp til innhold

Svenske samer mot den norske stat

Svenske reindriftssamer godtar ikke at norsk politi og folk fra Statskog kjører med skuter inn i reinflokken deres.

Altevann konflikt

Svenske reindriftssamer aksjonerte i Indre-Troms i fjor sommer.

Foto: Arild Moe / NRK

Nå har de engasjert advokatfirmaet Rekve Pleym i Tromsø for å få hjelp mot norske myndigheter.

– Ved to tilfeller i mars har politi og tjenestemenn fra Statskog kjørt skuter blant beitende rein. Nå tar vi advokat, melder samene fra Saarivuoma i en pressemelding.

Reindriftssamene har flokken beitende i et område på østenden ved Altevann i Indre-Troms.

Striden fortsetter

Den norsk-svenske grensestriden i Indre-Troms fortsetter. Riksgrensen mellom landene eksisterer bare på kartet for reindriftssamene i begge landene. Enkelt forklart har svenske samer hevdvunne rettigheter på norsk side, og norske samer har lignende rettigheter på svensk side.

Beitekonvensjonen mellom Norge og Sverige som ble inngått i 1972, er ikke lenger gjeldende og en ny konvensjon er ennå ikke ferdig.

ALT OM STRIDEN MELLOM NORGE OG SVERIGE

I fjor sommer aksjonerte samene fra Saarivuoma og kom inn på norsk side av grensen. Norske myndigheter truet med å drive ut reinflokkene deres. Men samene svarte tilbake:

– Vi kommer ikke til å flytte frivillig. Dersom norske myndigheter gjør alvor av trusselen om å bruke helikopter for å jage reinsdyra, vil vi leie et eget helikopter og stoppe dem, sa Henrik Johannes Blind fra Saarivuoma sameby.

Ber om hjelp fra Stortinget

Tidligere i vinter varslet de norske samene om problemer i forhold til sine kolleger på svensk side.

– Både Talma Sameby og Länsstyrelsen i Norrbotten hindrer at vi får flytte med reinflokkene inn på svensk side. Vi har historiske sedvanemessige rettigheter til beiteland i Sverige, sa Johan Anders Eira til nrk.no/sami tidligere i vinter.

Han er leder fori Gielas reinbeitedistrikt i Sør-Troms.

Korte nyheter

 • Árvvoštallet rievdadit biebmanealáhusa bággoluopmo-njuolggadusaid

  Sierranjuolggadusat addet guollebiebmanealáhussii vejolašvuođa «nuvttá» bidjat bargiid bággolupmui. Ráđđehusas áigot dál dárkileappot guorahallat dáid njuolggadusaid.

  Máŋga guollebiebmanfitnodaga leat maŋimuš áigge dieđihan bargiidasaset ahte gártet bággolupmui. Dábálaččat ferte bargoaddi máksit 15 vuosttaš beaivvi bálkká bargiide, geaid bidjet dán dillái, ja dan maŋŋá máksigoahtá stáhta ja Nav. Muhto guollebiebmanfitnodagain ii leat nu – stáhta dat máksigoahtá bálkká vuosttaš beaivvi rájes jo.

  Dat lea stáhtii máksán 15 miljovnna ruvnnu maŋimuš jagiid, čájeha Bargo- ja čálgodirektoráhta rehkenastin. 30 proseantta guolleindustriija bággoluomuin gullet guollebiebmanealáhussii.

  – Ággan manne sierranjuolggadusat leat ásahuvvon lea go ealáhusas eai dieđe man olu guoli fidnejit áiggis áigái. Mii geahččat dál doaibmágo dát ortnet nu go lea jurddašuvvon, dadjá Bargo- ja searvadahttindepartemeantta stáhtačálli Maria Schumacher Walberg (Bb).

  Oppdrettsmerde utenfor Lovund
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Bovdejit nuvttá juovlaávvudeapmái

  Reantu lea gorgŋon viđa háve ovtta jagis. Dasa lassin lea borramuš, elrávdnji ja boaldámuš divron. Ollugiin lea dál heajut ekonomalaš dilli, ja danin eai illut juovllaide.

  NAV oažžu eanet ohcamušaid, ja eanet olbmot váldet singuin oktavuođa.

  – Mii ávžžuhit buohkaid, geain lea váttes ekonomalaš dilli, váldit oktavuođa NAV:in, dadjá Kari Mariann Henriksen guhte bargá NAV-bagadeaddjin Guovdageainnus.

  Geahpidan dihte ekonomalaš dili, muhto eanemusat eastadan dihte aktovuođa, bovdeba Ida Halvorsen ja Nils Andreas Tornensis Guovdageainnu ássiid nuvttá oktasaš juovlaávvudeapmái.

  – Dáppe dovdet ollugat aktovuođa. Soapmásat leat fárren deike, earáin fas leat mánát guođđán ruovttu. Muhtimat leat leaskkat ja muhtimat fas dušše akto, dadjá Ida.

  – Ii oktage galgga akto juovlaruohta ja moai sávve ahte ollugat servet dasa, dadjá son.

 • Norsk film på topp i verden

  Netflix-filmen «Troll» er på topp over hele verden: – Helt fantastisk. Norges store monsterfilm har bare vært ute noen dager, men allerede gjort stor suksess. Filmen er denne helgen den mest sette i de fleste land. – Det er veldig gøy, sier regissør Roar Uthaug.