Svenske byråkrater skoleres om minoriteter

Sametinget i Sverige har over flere år påpekt stor mangel på kunnskap om samers og andre minoriteters rettigheter blant offentlige ansatte.I høst vil myndighetene forsøke å gjøre noe med dette.

Sameflagget

Samer og andre språklige minoriteter i Sverige får ikke alltid den morsmålsundervisningen de har rett til på grunn av kunnskapsmangel i offentlige institusjoner.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kunnskapsmangelen er stor både blant ledere og øvrige ansatte på offentlige institusjoner om minoriteters rett til sitt språk, sier Aina Negga i det svenske Sametinget til Sameradioen & SVT Sápmi.

Det svenske Sametinget og länsstyrelsen i Stockholm skal i høst derfor arrangere tre større konferanser med fokus på barns rett til sitt nasjonale minoritetsspråk.

Kritikk fra Sametinget

Sametinget, som har tilsynsmyndighet i forhold til nasjonale minoriteters rettigheter, har påpekt overfor regjeringen at svært ofte får ikke nasjonale minoriteter tilbud om språkundervisning som de har rett til.

Omlag 700 samiske elever i Sverige får i dag samiskundervisning i grunnskolen. 200 av disse går på en av landets fem sameskoler.

De resterende 500 skoleelevene skal normalt få tilbud om minst en time morsmålsundervisning i uken

Vil ha klagerett

Sametinget har bedt svenske myndigheter utrede hvor mange timer samisk som behøves for at et barn skal utvikle sitt samiske språk.

I tillegg til at offentlige ansatte skal skoleres i minoritetsspråkliges rettigheter, ber Sametinget også om at regelverket endres slik at det gis rett til å klage dersom barn har fått avslag på morsmålsundervisning.

.