Svensk storavis: – Minner om rasebiologisk undertrykking

Det begynner å gå vondt blod i en land- og vannkonflikt mellom den svenske staten, og et av landets samiske reinbeitedistrikt. – Har Sverige sluttet å anse samene som sitt urfolk?, spør avisen.

Faksimile fra Svenska Dagbladet 16. juni 2015
Foto: Skjermdump/faksimile fra Svenska Dagbladet 16. juni 2015

Matti Berg

I RETTSKONFLIKT: Leder i Girjas Sameby (et reinbeitedistrikt i Nord-Sverige), Matti Berg, er nærmest blitt et symbol for svenske samers rettighetskamp mot den svenske stat.

Foto: Åse Pulk / NRK

– Jeg møtte en mann i 50-års alderen som jeg kjenner godt. Han sa til meg at hvis vi samer vinner denne rettssaken, så kommer det til å flyte blod.

– Det var ubehagelig. Det er første gang jeg opplever slikt.

Det forteller lederen i Girjas sameby, Matti Berg til Svenska Dagbladets nettutgave.

Staten vs. samer

Rettskonflikten handler om land-, vann- og reinbeiterettigheter i Girjas-området i indre deler av Nord-Sverige, i regionen mellom Gällivare og Kiruna.

Konflikten er mellom den svenske stat på den ene siden, og det samiske reinbeitedistriktet Girjas som motpart.

– Sverige har ikke noen internasjonale forpliktelser til å erkjenne særskilte rettigheter for samene, uavhengig hvorvidt samene anses for å være urfolk eller ikke.

Det uttalte den svenske stats advokat, Hans Forssell, i rettssalen nylig i forbindelse med rettskonflikten.

– Har Sverige endret sitt syn på samer som urfolk?

Advokatens uttalelser har blitt tolket av mange som at den svenske stat setter spørsmålstegn ved om samene er for urfolk å regne i Sverige.

Svenska Dagbladet mener dette minner om rasebiologisk gufs fra fortiden.

– Det har jo vakt regelrett harme blant svenske samer, og det forstår jeg godt. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende. Dette kan vi ikke leve med, var reaksjonen til lederen i Samerådet, Áile Jávo.

Den svenske storavisen skriver:

– Uttalelsen brakte spørsmål. Har den svenske stat endret sitt syn på samer som urfolk – og i så tilfelle hvorfor?

Jag noterar att Hans Forsell genomgående kallar samer för «lappar», även när han inte citerar ur gamla dokument.

Jonas Fröberg i Svenska Dagbladet

Girjas sameby kjemper også mot gruvegiganten LKABs gruveplaner og -inngrep i samebyens område.