Svakt år for større laks

Varmeperioden i sommer har trolig påvirket fisket i Tanavassdraget.

– Vi har grunn til å tro at fangstene ble påvirket av sommervarmen, sier konsulent Narve Stubbraaten Johansen i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) og legger til: – Vi har enda ikke noe tallgrunnlag til å konkludere, men ut fra meldingene fra elva virker sesongen 2018 å ha vært relativt svak for større laks. Foreløpige tall fra registreringer peker i retning av et litt over middels år for smålaks, sammenlignet med de siste årene.