Hopp til innhold

SV om statsbudsjettet: – Mer til samiske formål

I likhet med KrF og Venstre reagerer SV på at regjeringen foreslår å gi Sametinget en budsjettøkning som er mindre enn prisstigningen.

Sametinget

Sametingspresident Aili Keskitalo har karakterisert regjeringens forslag til statsbudsjett som «svakeste statsbudsjettet siden fornorskningstiden». På bildet ser du sametingsbygget som ligger i Karasjok i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er underlig at regjeringen legger opp et budsjett der det brukes rekordmye oljepenger samtidig som det kuttes til samiske formål, sier stortingsrepresentant fra Finnmark, Kirsti Bergstø (SV).

Regjeringen foreslår en bevilgning på 441 millioner kroner til Sametinget, som er en økning på 1,4 prosent, eller 5,6 millioner kroner.

Med en pris og lønnsvekst på 2,5 prosent, betyr det at Sametinget i realiteten får mindre å rutte med i 2016.

Tidligere har både Kristelig Folkeparti og Venstre kritisert regjeringen for manglende økning til samiske formål.

– Trenger reell økning

Sametinget er skuffet over regjeringens budsjettforslag og har hatt møter med partier og komiteer på Stortinget om dette.

Kirsti Bergstø (SV) på Stortingets talerstol

Kirsti Bergstø (SV) vil jobbe for at Sametinget får mer penger til styrking av utdanning, barnehage og kultur.

Foto: NRK

SV varsler nå at de også kommer til å foreslå endring til samiske formål på statsbudsjettet.

– Vi deler sametingets bekymring og frustrasjon over at det kuttes til samiske formål over statsbudsjettet som er lagt fram, vi kommer til å kjempe for å ha en samisk satsning i stedet for samisk kutt, sier Bergstø.

– Hvor mye i kroner og øre vil SV øke sametingets budsjett?

–Det er for tidlig å gi noe eksakt beløp om hva SV vil foreslå, men det som er viktig for oss er at det blir en reell satsning på samiske saker, sier hun.

– Må få oppleve likebehandling

Bergstø viser til at det trengs mer midler til finansiering av samiskopplæring, styrking av samisk barnehagetilbud og styrking av samisk kultur.

– Vi vet at det er store behov for opprustning og nye bygg i forhold til samisk kultur, vi vet at skal vi ha en offensiv språkpolitikk så må vi også satse på barnehage, og skal samiske barn ha likeverdig skoleløp som norske barn, så må det satses på opplæringssiden også, sier Bergstø.

Les også: Sametingspolitiker: – Kvelertak på sørsamisk språk

Utfordrer opposisjonen

Hun er glad for signalene fra KrF og Venstre om at de også ønsker at Sametinget bør få reell økning av budsjettet neste år.

Bergstø håper at de andre opposisjonspartiene på Stortinget også vil være med å sikre økning til samiske formål.

– Jeg håper det, så må vi jo se om vi ser den samme virkeligheten når det kommer til stykket, men jeg håper det, og vil selvfølgelig gjøre det jeg kan for å påvirke det her i en mer rettferdig retning for det samiske samfunn og for det samiske folk, sier Bergstø.

– Gledelige signaler

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) tror at budsett-kritikken fra Bergstø vil legge press på regjeringen i denne saken.

Foto: Mathis Eira / NRK

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen er vel hjemme igjen i Renså i Skånland i Sør-Troms etter en uke med lobbyvirksomhet og møter på Stortinget.

Hun har inntrykk av at både regjeringens støttepartier og opposisjonspartiene på Stortinget har forståelse for sametingets skuffelse over regjeringens budsjettforslag.

– Det er selvfølgelig ekstra gledelig at noen av partiene så tydelig har gitt uttrykk for at det ikke er akseptabelt at Sametinget får mindre å rutte med til neste år, sier hun.

Hun håper SV får støtte av de andre opposisjonspartiene i sitt syn på budsjettforslaget.

– Uttalelsene fra Bergstø i SV er viktige signaler til regjeringen om at også opposisjonen i Stortinget mener at bevilgninger til samiske formål bør økes, sier Thomassen.

Thomassen har også oppfordret opposisjonspartiene på Sametinget til å bidra gjennom budsjettsamtaler med sine partier, slik at Sametingets økonomi styrkes.

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM