Normal

Suoma Sámediggi gáibida ođđa sámediggeválggaid

Sámedikki stivra lea ikte dohkkehan vihtta váidaga mat ledje boahtán čavčča válggaid oktavuođas. Danin stivra lea mearridan ordnet ođđa válggaid.

Avgir stemmer

Suoma Sámedikki stivrra hilgu ođđa jieansteaddjiid maid Suoma alimus hálddahusriekti lea dohkkehan. Illustrašuvdnagovva.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Dat boahtá ovdan Sámedikki neahttasiiddus, čállá Yle Sápmi .

Váidagiid ággan ledje 93 ođđa jienasteaddji, geaid alimus hálddahusriekti lea dohkkehan Sámedikki jienastuslohkui Sámedikki dáhtu vuostá.

Sámedikki stivra oaidná, ahte ođđa jienasteaddjit váikkuhedje válggaid bohtosii.

– Stivra mielas lea čielggas, ahte sámedikki jagi 2015 válgalogahallamii ohcciid dohkkehan alimus hálddahusrievtti mearrádusat leat dahkkon nu olu, ahte daid olbmuid jienat sihkkarit váikkuhedje válgabohtosii, sámedikki stivra dieđiha siidduinis.

Sámedikki stivrra ii loga sáhttit njulget válgabohtosiid.

– Danin sámedikki stivra mearrida jagi 2015 válggaid doaimmahuvvot ođđasit, 20.8.2015 lága fámu ožžon válgalogahallamiin, sámedikki stivrras dadjet.

Olles mearrádusa sáhtát lohkat suomagilli dás . Stivrra mearrádusa sáhttá guoddalit 14 beaivvi siste, muitala Yle Sápmi.