Suodjalus ambulánsagearggusvuođas

Norgga suodjalus girdá sihke Girkonjárggas ja Porsánggus veahkkin doalahit ambulánsagearggusvuođa muhtun muddui dohkálaš dásis. Nubbi lea gearggusvuođas ja girdá olles Várnjárgga rittuguovllu ja nubbi gis lea duorastaga rájes gearggusvuođas.