Sulten bjørn våknet fra vinterdvale og drepte rein

Reineier Lasse Erik Næss Gaup kom lørdag over den bjørnedrepte reinen i Báhkilskáidi i Karasjok.

Rein drept av bjørn

Slik så reinen ut da reineieren kom til Báhkilskáidi lørdag 11. april. Den fikk en hard medfart av den sultne bamsen.

Foto: Lasse Erik Gaup / Privat

– Jeg fant den drepte reinen i Báhkilskáidi en mil sør for Karasjok sentrum, opplyser reineier Lasse Erik Næss Gaup til NRK.

Det er i dette området hans reinbeitedistrikt har vinterbeite for reinen sin.

Etter at de fant reinkadavret meldte de funnet til Statens naturoppsyn (SNO), men der hadde de ikke mulighet til å sende ut noen for å dokumentere skaden.

– Vi ville ha prioritert å sende noen dit, hvis vi hadde hatt noen som var ledig. Alle våre mannskaper var imidlertid ute på annet oppdrag, forklarer Oddleif Nordsletta i SNO.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bjørnespor i snøen

Bjørnesporene er forholdsvis store. Her er en snusboks satt ved siden av for å kunne sammenligne.

Foto: Lasse Erik Gaup / Privat

Mest bjørn i Finnmark

I 2013 ble det påvist 147 bjørner innenfor Norges grenser, ti flere enn året før.

Av disse var det 55 hunnbjørner og 92 hannbjørner, viser tall fra Bioforsk Jord og miljø Svanhovd.

Pasvikdalen har Norges tetteste bestand av brunbjørn, og Bioforsk Jord og miljø Svanhovd som ligger ved Svanvik i Pasvik, har opparbeidet seg spisskompetanse på nettopp denne arten.

Bjørnespor i snøen

Bjørnespor i snøen.

Foto: Lasse Erik Gaup / Privat

Det er Finnmark som er Norges bjørnefylke nummer én. Undersøkelsene viste at hver tredje bjørn (50 dyr) befinner seg der, mens Hedmark og Nord-Trøndelag kan skilte med henholdsvis. 40 og 32 bjørner innen sine grenser.

Forvaltningen av de store rovdyrene styres i stor grad etter mål om antallet kull eller ynglende hunner.

Ber om å få felle seks bjørner

Rovviltnemnda for Troms og Finnmark ber om å få ei fellingskvote på seks bjørner i år.

I søknaden til Miljødirektoratet viser de til at det er registrert et økt antall bjørn i Troms og betydelig bjørneaktivitet i fjor flere steder i Finnmark.

Nemnda mener det er positivt at bjørnebestanden er på veg opp, men forventer at dette vil føre til konflikter i forhold til beitedyr.

Bjørn, bjørnen går på snø

Illustrasjonsbilde av bjørn som vasser i snøen.

Foto: Privat