Oslosamene får bedre tilbud

Sametinget og Oslo kommune skal møtes oftere for å sikre at bysamenes interesser ivaretas på en bedre måte.

Samisk barnehage i Oslo

Samene i Oslo kan glede seg til en bedre samisk hverdag i kommunen. Bildet er fra Samisk barnehage i byen.

Foto: Brita Åse Norlemann

Oslo bystyre lover at den samiske befolkningen i byen skal få de tilbudene som de har behov for. På møtet med Sametinget tirsdag ble det enighet om at de treffes to ganger i året for å snakke om behovene samene i Oslo har. Byråd for skolesaker, Torger Ødegaard (H) synes det er en god idé.

– Jeg tror det blir veldig bra, for da kan vi ha den type diskusjoner som på møtet vi hadde nå, sier han. Samtidig mener Ødegaard at de kan ha offentlighet rundt dette og utfordringer på bordet. Det i seg selv bidrar til å sette fokus og søkelys på utfordringer og muligheter som Oslo har i forhold til samer i byen, fortsetter han.

Sametinget hadde møte med Oslo kommune

Sametinget og Oslo kommune møttes til samarbeidsmøte på tirsdag.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Selv om kommunen selv mener at de har en god undervisningstilbud for de fleste i Oslo, så forstår de at det også kan bli enda bedre.

– Den store utfordringen blir å få flere samiske lærere til byen, sier Ødegaard.

Skal ha tettere samarbeid

Det er også grunnen til hvorfor Sametinget har invitert ledelsen i Oslo kommune til Sápmi slik at de kan knytte et nærmere samarbeid med de samiske utdanningsetatene, som f.eks. Samisk Høgskole. På møtet var også representanter fra avdelingen for eldre- og sosiale tilbud.

– Sametinget er veldig fornøyd etter å ha fått et bra samarbeid med kommunen, sier visepresident Laila Susanne Vars. Hun representerte Sametinget på møtet, og er veldig fornøyd etter å ha fått konkrete lovnader i forhold til de eldste samene i Oslo.

Misnøye med dagens tilbud

Sametingsrådet har mottatt en rekke henvendelser fra foreldre med barn i samisk barnehage eller på grunnskolenivå som uttrykker utilfredshet med tilbudet som kommunen nå tilbyr samiske barn i hovedstaden.

Rådet har også fått henvendelser fra eldre bysamer som gir uttrykk for usikkerhet rundt det eksisterende eldreomsorgstilbudet i Oslo, og mangelen på samiskspråklige medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.

– Kommunen skal finne ut hvor mange eldre samiske innbyggere de har, og prøve å finne en statestikk om det finnes tall på dette. Sametinget har også behov for disse opplysningene, sier Vars.