Hopp til innhold

Styreleder ved Samisk hus: – Du lovet, Tone

Valgkamp lovnader om å styrke Samisk hus i Oslo, bør innfris av det nye byrådet, mener styreleder ved Samisk hus, Per Nymo.

Samiskkurs på Samisk Hus i Oslo

Samisk hus i Oslo ligger i samme bygg som Riksscenen i Oslo. Bildet er tatt under et samiskkurs på Samisk hus.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Alle andre som følger med i politikk og får lovnader, har jo forhåpninger om at de som blir valgt følger det de sier, også når de har blitt valgt, ikke kun når de er i opposisjon, sier styreleder for Samisk hus, Per Nymo.

Lovnaden han sikter til er Tone Tellevik Dahls uttalelse som hun kom med i februar i år. Der ga den nye byråden for oppvekst og kunnskap beskjed om at Oslo Ap vil arbeide for at Samisk hus i Oslo får daglig leder, slik at kulturinstitusjonen kan nå flere og favne bredere.

Etter valget sier Tellevik Dahl at det nye byrådet fortsatt har som målsetting å styrke samisk, Hus, men hun kan ikke love at det skjer allerede i det første budsjettet de legger fram.

Tone Tellevik Dahl ( Ap) og Helga Pedersen (Ap)

Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap) og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Bildet er tatt på samenes nasjonaldag på Oslo rådhus, der Tellevik Dahl fortalte om partiets lovnader i forhold til Samisk hus.

Foto: Tor Emil Schanche / NRK

– Ikke mye som skal til

Samisk hus har de senere årene fått omlag 100 000 kroner av det nylig avgåtte borgerlige byrådet, mens Sametinget bidrar med over 500 000 kroner.

Mesteparten av støtten fra Sametinget går til husleie. I år har Samisk hus ansatt en prosjektkoordinator i halv stilling, med prosjektmidler fra Sametinget.

Nymo mener at Oslo kommune godt kan bidra med mer for å styrke samenes møtested.

Per Olav Nymo

Per Olav Nymo er styreleder for Samisk hus i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Når politikere i Oslo sier at de vil styrke det samiske, så er det ikke så veldig mye som skal til å for å styrke oss fra en halv prosjektstilling opp til for eksempel en vanlig stilling, det tror jeg vil være minimum av det jeg ville forvente av det nye styret i Oslo, sier Nymo.

Samisk hus hadde søkt Oslo kommune om støtte på 400.000 kroner, men fikk tilslag på 150.000 kroner.

Har kartlagt samenes behov

Nymo synes det er positivt at byråd for oppvekst og kunnskapt, Tone Tellevik Dahl, ønsker nært samarbeid med Sametinget i saker som berører samene i Oslo.

Han gleder seg også over at ny ordfører i Oslo, Marianne Borgen, inviterer bysamene til dialog.

Samisk hus er godt forberedt til å bidra konstruktivt på ordførerens dialogmøte.

– Vi har allerede for 1 1/2 år siden invitert alle mulige brukergrupper av Samisk hus til å komme med innspill om hva er det samiske ungdommer ønsker å gjøre på Samisk hus, hva er det eldre samer ønsker å gjøre på Samisk hus, og samme med andre brukergrupper, forklarer Nymo.

Han mener dette er viktig kunnskap som de vil viderebringe på dialogmøtet som ordføreren har varslet om.

Korte nyheter

 • Movt lihkkat buoremusat iđđes?

  Lea go du mielas váttis lihkkat iđđes? Dutkit Austrálias leat gávnnahan makkár jienanin lea buoremus iežas boktit.

  – Lea lossat leat váibbas iđđes. Movt mii lihkkat sáhttá váikkuhit min miela reasta beaivvi, ja maiddái man bures min jierbmi doaibmá, čálliba dutkit ieža.

  Loga ášši, ja gula dan jiena masa galgá leat buoremus lihkkat dás:

 • Geahča gaskavahkku Ođđasiid

 • Omkamp om vindmøller

  Det legges opp til en mulig omkamp om vindmøller i et område nord for Sørøya. For to år siden droppet Solberg-regjeringen planene om havvind i området Sandskallen-Sørøya Nord, etter massiv motstand fra blant annet fiskerinæringen. Nå har imidlertid Støre-regjeringen bedt NVE gjøre en ny vurdering av dette området, skriver Fiskeribladet.