NRK Meny
Normal

Stuorradiggedieđáhus ealáskahtášii sin giela ja kultuvrra

Sosialisttalaš Gurutbellodat (SG) ovddidii Stuorradikki gieldalávdegotti 2017 bušeahtameannudeamis árvalusa mas bivddii ráđđehusa ovddidit sierra stuorradiggedieđáhusa kvena giela ja kultuvrra dili birra.

Norske Kveners forbund, Norgga Kvenaid Lihttu

Norgga Kvenaid Lihtu váldočálli Ivar Johnsen ja jođiheaddji, Hilja Lisa Huru.

Foto: Liisa Koivulehto

– Dákkár dieđáhus ii leat goassege ovdal almmuhuvvon, ja dat vuolggahivččii vejolašvuođa vuolggahit buriid ja ulbmillaš doaibmabijuid mat leat bures heivehuvvon garrasit uhkiduvvon kvena gillii.

Nu cealká Norgga Kvenaid Lihttu- Ruijan Kveeniliitto (NKF - RK), ja leat buriin mielain vuostáiváldán dieđuid SG árvalusas. Dál sii sávvet ahte eará Stuorradikki bellodagat čuovvulit ja dorjot SG árvalusa.

Vártnuhis dilis

– Kvena giella lea hui vártnuhis dilis, ja dál lea duođaid dárbu jođánis doaibmabijuide jus galggaš vejolašvuohta kvenagiela seailluhit. Stuorradiggedieđáhus oktan čuovvolemiin sierra doaibmabijuid bakte lea dárbbašlaš kvena giela ja kultuvrra áŋgiruššan mii boahtá ávkin olles kvena álbmogii. Dat nanne sihke báikegottiid ja kvena identiteahta, buorida eallinkvaliteahta ja bajásšaddaneavttuid kvenaide olles riikkas, cealká NKF – RK.

Ealáskahttima vuoruhit

Lihttu deattuha cealkámušastis ahte de gieldalávdegoddi ja Stuorradiggi dál sáhttet jorgalahttit guhkes áiggi negatiivva dili ja dagahit ahte giela- ja kultuvrra ealáskahttin duođaid vuoruhuvvo ja deattuhuvvo.

Kvenat leat okta dain álgočearddain davvin, geat ledje mielde huksemis davimus riikkaoasi. Divtte kvena giela ja kultuvrra fas adnojuvvot buori resursan Norggas, cealká Norgga Kvenaid Lihttu- Ruijan Kveeniliitto (NKF - RK).